Iisus Hristos

0

Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este una dintre cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, dar nu făcut.

Iisus Hristos este de o ființă cu Dumnezeu-Tatăl, Creatorul Universului.

Iisus Hristos s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om. Iisus Hristos a îngăduit să fie răstignit pentru mântuirea și iertarea păcatelor oamenilor. Iisus Hristos a fost îngropat și a înviat a treia zi.

Iisus Hristos s-a înălțat la Ceruri și iarăși va veni la sfârșitul lumii să judece viii și morții.

Împărăția lui Iisus Hristos nu va avea sfârșit.

0

Bunavestire

0

Bunavestire se sărbătorește în 25 martie. Bunavestire înseamnă vestea bună, deosebită, pe care a primit-o Fecioara Maria de la Arhanghelul Gavriil.

Ea a primit vestea că va naște pe Iisus, fiul lui Dumnezeu. Arhanghelul i-a spus că ea va rămâne fecioară, căci pruncul se va zămisli în pântecele ei, într-un mod suprafiresc, prin puterea Duhului Sfânt.

0

Lemnul Sfintei Cruci

0

Lemnul Sfintei Cruci este lemnul, în formă de cruce, pe care a fost răstignit Hristos.

Lemnul Sfintei Cruci a fost ascuns în pământ, dar a fost descoperit de Sfânta Împărăteasă Elena.

Mortul, care a fost atins de Lemnul Sfintei Cruci, a înviat.

0

I.N.R.I.

0

I.N.R.I. înseamnă “Iisus din Nazaret, Regele Iudeilor”.

I.N.R.I. este scris pe Crucea lui Hristos.

0

EPICLEZA

0

Epicleza este momentul cel mai important din cadrul Sfintei Liturghii.

Pâinea și vinul din Potir sunt transformate, prin pogorârea Sfântului Duh, în Trupul și Sângele lui Hristos.

0

Fecioara Maria

0

Fecioara Maria este mama lui Iisus Hristos. El, Dumnezeu,s-a făcut om pentru noi. S-a născut din cea mai aleasă fecioară.

Fecioara Maria a fost fecioară și înainte de naștere, și la naștere, și după nașterea unicului ei fiu. Maria a zămislit pruncul în pântece prin puterea Duhului Sfant, fără a avea relații cu vreun bărbat.

Deși nașterea Pruncului a fost cea firească, după 9 luni de la zămislire, Maria a rămas fecioară. Când vrea, Dumnezeu poate schimba oricând rânduiala firii, pe care a dat-o omului la începutul Creației.

Fecioara Maria a avut ca însoțitor, dat de Dumnezeu, pe Iosif. Dar ei au trăit în deplină curăție. Dacă Maria ar fi născut fără să fie logodită, oamenii n-ar fi înțeles minunea nașterii pruncului ei, și, conform legii de atunci, ar fi fost ucisă cu pietre.

0

Otpustul

0

Otpustul este rugăciunea pe care o rostește preotul la sfârșitul oricărei slujbe religioase.

Otpustul este o rugăciune scurtă, în care sunt invocați Iisus Hristos, Maica Domnului și sfinții prăznuiți în ziua respectivă.

Preotul cere mila lui Dumnezeu, pentru rugăciunile lor.

0

Sfinții Ioachim și Ana

0

Sfinții Ioachim și Ana sunt părinții Fecioarei Maria.

Sfinții Ioachim și Ana se prăznuiesc la 9 septembrie în fiecare an.

Sfinții Ioachim și Ana sunt numiți și “drepți”, pentru că au avut o viață sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu.

Sfânta Ana a născut-o pe Maria la bătrânețe, după 40 de zile de post și rugăciune.

Maria a fost singura lor fiică.

0