Tainele Bisericii

Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Bisericii, prin care Dumnezeu trimite credincioşilor Harul său.

Săvârşitorul Sfintelor Taine este însuşi Hristos (în mod nevăzut), prin slujitorii săi: preoţi şi epscopi.
Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe sunt:

 • Botezul
  Mirungerea
  Spovedania
  Împărtăşania
  Preoţia (sau Hirotonia)
  Cununia
  Maslul

Perioade de post

Cele mai importante perioade de post sunt:

 • Postul Paştelui (numit şi Postul Mare)
  Ţine cam 40-50 de zile şi se termină în noaptea dintre Sâmbata Mare şi Paşte.
 • Postul Sfinţilor Apostoli
  Durează cam între 3 zile şi 3 săptâmâni. Se termină pe 28 iunie, înainte de sărbătoarea Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.
 • Postul Maicii Domnului (numit şi Postul Adormirii Maicii Domnului)
  Este în perioada 1-14 august.
 • Postul Crăciunului (numit şi Postul Naşterii Domnului)
  Ţine cam 40 de zile şi se termină în Ajunul Crăciunului.

Zile de post

Cele mai importante zile de post sunt:

 • Miercurea şi vinerea în orice săptămână, cu câteva excepţii
  (Iuda l-a vândut pe Hristos într-o miercuri)
  (Hristos a fost răstignit într-o vineri)
 • Ajunul Bobotezei (5 Ianuarie)
 • Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 August)
 • Înălţarea Sfintei Cruci (14 Septembrie)

Sfânta Maria Magdalena

Sfânta Maria Magdalena a fost o femeie prostituată, dar care şi-a schimbat viaţa, după întoarcerea ei la credinţa în Hristos. Prin căinţă şi asceză, prin dragostea sfântă către Dumnezeu, a devenit sfântă.

Ea face parte dintre femeile mironosiţe. Alături de Maica Domnului, ea a stat lângă cruce la Răstignire. Apoi ele au fost cele două Marii, primele cărora li s-a arătat Hristos la Înviere.

Numele de Magdalena provine de la localitatea Magdala, în care s-a născut.

Sfânta Treime

Sfânta Treime este formată din Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi Sfântul Duh.

Sfântul Spiridon a explicat printr-o minune unitatea şi în acelaşi timp diversitatea  Sfintei Treimi.

Sfânta Treime se sărbătoreşte în următoarea zi după Rusalii.
Este şi sărbătoare legală, nelucrătoare.