Noul Testament

Noul Testament este partea a doua a Bibliei. Este scrisă în secolele I-IV după Hristos . Cuprinde patru Evanghelii în care este redată viaţa şi învăţăturile lui Hristos. De asemenea mai cuprinde Faptele apostolilor, Epistole ale apostolilor şi Apocalipsa.

Înger păzitor

Îngerul păzitor este îngerul dat de Dumnezeu fiecărui om care este botezat în numele Sfintei Treimi. Acest înger are puterea de a-l ajuta şi de a-l ocroti pe cel credincios, în timpul vieţii.

Catapeteasmă

  1. Catapeteasma este un perete despărţitor între altar şi naos, pe care se află icoane. I se mai spune iconostas sau tâmplă.
  2. Catapeteasmă mai înseamnă perdea brodată cu care se închid uşile iconostasului.

Liturghia

Liturghia este slujba religioasă care reactualizează (în mod tainic şi nevăzut) viaţa lui Hristos în lume : Naşterea, împlinirea şi propovăduirea voii lui Dumnezeu în lume, Răstignirea şi Învierea Sa.
Momentul culminant este prefacerea pâinii şi a vinului, aflate pe masa Altarului, în trupul şi sângele lui Hristos.

Prima Liturghie a săvârşit-o chiar Iisus Hristos, în chip văzut, la Cina cea de Taină.
Tot Hristos, prin harul dat slujitorilor săi preoţi, este cel care săvârşaşte şi acum, în mod nevăzut, Liturghia.

La Sfânta Liturghie Hristos ne dă  prilejul să ne întâlnim cu El şi să rămânem cu El. Aceasta are loc mai ales în momentul când ne împărtăşim cu Sfintele Daruri,  adică cu Trupul şi Sângele lui Hristos (sub forma vinului şi a pâinii) din Potir.
Liturghia ste slujba prin care Hristos împarte darurile sale sfinţitoare tuturor celor care vor să le primească.
La Liturghie ne aflăm în comuniune cu Dumnezeu şi cu oamenii.
Apropiindu-se de Dumnezeu-Tatăl, oamenii se apropie unii de alţii prin dragoste sfântă, frăţească.
În fiecare zi de sărbătoare, (dimineaţa) în bisericile creştin-ortodoxe se oficiază Sfânta Liturghie.

Sfintele Daruri

Sfintele Daruri înseamnă pâinea şi vinul sfinţite în cadrul Sfintei Liturghii şi transformate în trupul şi sângele lui Hristos. În cadrul Sfintei Liturghii, pâinea şi vinul care se află în potirul de pe Sfânta Masă (în altar), se transformă în trupul şi sângele lui Hristos. Transformarea se face prin venirea Sfântului Duh (în mod tainic, nevăzut), invocat de către preot.

Din potir se împărtăşesc credincioşii, care după ce s-au spovedit, au primit de la preot îngăduinţa (dezlegarea) de a se împărtăşi.

Epicleza euharistică

Epicleza euharistică este rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt. Este rostită de preot, în cadrul Sfintei Liturghii.
Preotul aflat în faţa Sfintei Mese din altar, se roagă lui Dumnezeu (Sfintei Treimi). Se roagă să trimită Duhul Sfânt peste Sfintele Daruri şi să le transforme în Trupul şi Sângele lui Hristos. Se mai roagă în acelaşi timp ca Duhul Sfânt să se coboare şi peste toţi cei prezenţi în biserică.
Prin venirea Sfântului Duh, pâinea şi vinul din potir se transformă (în mod tainic, nevăzut) în Trupul şi Sângele lui Hristos. Din acestea se vor împărtăşi credincioşii.
Este momentul cel mai important al Sfintei Liturghii.
În acest timp la strană se cântă “Pe Tine te lăudăm”.

Pomelnic

Pomelnic înseamnă o listă de nume de botez şi, eventual, o listă de dorinţe. Se poate face pomelnic pentru cei vii sau pentru cei morţi.
În orice zi de sărbătoare, dimineaţa, la Sfânta Liturghie, se dă pomelic şi pentru vii, şi pentru morţi.
În partea stângă a paginii se scriu numele (de botez) celor vii, iar în dreapta numele celor morţi. Nu se mai specifică alte cereri, pentru că în cadrul slujbei preotul se roagă în taină pentru tot ajutorul celor pomeniţi.

Pomelnicul se scrie, de către cel care face cererea, pe o coală de hârtie. Această coală se găseşte în biserică sau poate fi adusă de acasă. Pomelnicul se dă preotului la altar. Acesta se va ruga pentru cei de pe listă, fie în acel moment, fie în timpul slujbelor.

Acatist

1. Acatistul este o rugăciune de laudă, adresată unui anumit sfânt, Maicii Domnului, sau lui Dumnezeu. Se citeşte mai ales în zilele când sunt sărbătoriţi aceştia, dar se poate citi şi în orice altă zi.
Acatistul este alcătuit din 12 parti, fiecare având un Condac şi un Icos.
Primul Acatist care a fost compus, a fost adresat Maicii Domnului, ca mulţumire pentru ajutorul şi minunile săvârşite de Ea.
Această rugăciune se citeşte de obicei stând în picioare.

2. Acatist mai înseamnă şi pomelnic pentru cei vii, care este citit de către preot .