Maslu

Maslu face parte din cele 7 Taine ale bisericii. Slujba Maslului se face de obicei în biserică, în prezenţa a cel puţin doi preoţi. Se fac rugăciuni speciale pentru iertarea păcatelor şi pentru vindecarea oamenilor bolnavi. Este bine ca cei bolnavi să fie spovediţi.

Rugăciunea

Rugăciunea înseamnă vorbirea omului cu Dumnezeu.
Ea poate fi de cerere, de mulţumire sau de laudă.
Ne putem exprima prin cuvintele noastre proprii, sau putem citi din cărţi de rugăciuni.
Ne putem ruga cu voce tare, sau în gând, înălţând mintea noastră la Dumnezeu.
Atunci când cuvintele rugăciunii pătrund şi inima, rugăciunea devine mai puternică.
Ne rugăm uneori individual, alteori în grup, sub oblăduirea unui preot, în biserică.
Ne putem ruga oricând şi în orice împrejurare.
Rugăciunea adevărată este cea făcută în numele Sfintei Treimi.
Credincioşii se roagă către Hristos, către Maica Domnului, către sfinţi şi către toate sfintele Puteri Cereşti.
Sfinţii sunt mijlocitorii noştri către Dumnezeu.
Când ne rugăm trebuie să fim împăcaţi cu semenii noştri, să îi iertăm, pentru a avea pace în suflet.

Posibilitatea de fi în comuniune cu Hristos este un mare dar dat de Dumnezeu oamenilor şi o mare cinste.

Schimbarea la Faţă

Schimbarea la Faţă a Domnului a fost văzută de  Apostolii Petru, Iacob şi Ioan, pe muntele Taborului. Au fost prezenţi acolo şi proorocii Moise şi Ilie, care vorbeau cu Mântuitorul. Aceasta s-a petrecut cu  puţin înainte de Patimile lui Hristos. A avut ca scop întărirea apostolilor în credinţa că Hristos este adevăratul Dumnezeu.
Iisus Hristos le-a descoperit lor, pentru căteva momente, o parte din Slava dumnezeirii Sale. Faţa Lui a strălucit ca soarele, cu o lumină puternică ce venea din interior . Chiar şi hainele îi devenise albe, strălucitoare. Tot atunci un nor luminos i-a învăluit şi un glas din cer s-a auzit zicând: “Acesta este Fiul Meu cel iubit, în care am binevoit; de El să ascultaţi”.
Evenimentul este sărbătorit în fiecare an la data de 6 august.

Spovedania

Spovedania înseamnă mărturisirea păcatelor la un preot duhovnic, în scopul iertării lor.
Păcatele sunt iertate de către Dumnezeu, prin intermediul preotului.

Păcatele cele mai mari sunt:

-cele provenite din nerespectarea celor 10 porunci.
-cele 7 păcate de căpetenie,
-păcatele împotriva Duhului Sfânt
-păcatele numite “strigătoare la Cer“.

Este necesar ca înainte de spovedanie să citim un Îndreptar de spovedanie.

Putem să notăm pe o hărtie păcatele pentru a nu uita ceva important. Nu vom intra în amănunte neesenţiale. Vom evita să îi învinuim pe semenii noştri, ci să arătăm doar ce am greşit noi faţă de ei.
De asemenea vom spune duhovnicului şi ce gânduri şi sentimente ne domină, descoperind şi dispoziţiile inimii, precum şi înclinaţiile care se ascund în spatele faptelor.

De obicei spovedania se face în timpul perioadelor de post. Se poate face şi în orice altă zi, mai ales când vreun păcat ne apasă conştiinţa.

Măcar o dată în viaţă este bine să facem o spovedanie generală, având ca îndrumar o carte de spovedanie, sau rugând preotul să ne pună întrebări. Dar mai bine este întâi să ne analizăm bine viaţa, să vedem ce am greşit din copilărie şi până în prezent (şi să le notăm pe o hârtie). Să spunem întâi ce păcate ne apasă mai mult conştiinţa.
Spovedania trebuie să fie sinceră şi completă.

Dacă avem binecuvântare de la duhovnic, putem, după ce ne-am spovedit, să primim Sfânta Împărtăşanie.
Spovedania şi Împărtăşania fac parte din cele şapte Sfinte Taine.

Cetele Îngereşti

Cetele Îngereşti (Cetele Cereşti) sunt sfintele, fără de trup, Puteri cereşti.
După felul slujirii lor acestea sunt:

  1. Scaune
  2. Domnii
  3. Începătorii
  4. Stăpânii
  5. Puteri
  6. Heruvimi
  7. Serafimi
  8. Arhangheli
  9. Îngeri

Post

Postul înseamnă abţinerea totală sau parţială de la anumite alimente (carne, ouă, produse lactate), pe o anumită perioadă de timp.

Postul înseamnă în acelaşi timp şi abţinerea de la păcate şi chiar înlocuirea lor prin virtuţi creştine.

Perioadele de post (sau doar zilele de post) sunt în legătură cu anumite evenimente religioase importante.