Laudele

Laudele sunt slujbe bisericşti care corespund unor evenimente importante din viaţa lui Hristos. Aceste slujbe(în număr de şapte) se fac zilnic în mânăstiri, la anumite ore.

1. Miezonoptica, care începe la miezul nopţii,

2. Utrenia şi Ceasul I,

3. Ceasul al III-lea,

4. Ceasul al VI-lea,

5. Ceasul al IX-lea,

6. Vecernia,

7. Pavecerniţa.

În bisericile de mir se face doar o parte din aceste slujbe, mai ales în zilele de sărbătoare.
Însă cea mai importantă slujbă care se face în zilele de sărbătoare este Sfânta Liturghie.
Aceasta este slujba centrală, precedată de Utrenie şi Ceasuri, apoi continuată, spre seară, cu Vecernia şi Miezonoptica.

Mântuire

Mântuire înseamnă dobândirea unui loc în Rai. Dumnezeu mântuieşte pe oameni doar dacă ei voiesc şi acceptă conlucrarea lor cu Dumnezeu. Aceasta se face prin acceptarea voinţei divine şi efortul personal de a o îndeplini.

Mântuire mai înseamnă curăţire de păcate, izbăvire de rele.

Închinare

Închinare înseamnă a face  plecăciune în faţa cuiva, în semn de profund respect. Mai însamnă a face semnul sfintei cruci, a se ruga.

În limbaj popular se mai spune închinăciune.

Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul se sărbătoreşte la data de 29 august, în fiecare an. Este o zi de post.
Capul Sfântului Ioan a fost tăiat la nelegiuita poruncă a împăratului Irod, îndemnat de Salomeea.
Ioan, era om cinstit şi împlinitor al legii lui Dumnezeu. El îl mustrase pe Irod pentru nelegiuirea pe care o făcuse , de o lua de soţie pe Irodiada, soţia fratelui său. (renunţând la soţia lui legitimă).
Irodiada, nu a acceptat îndemnul lui Ioan, ci a început să îl urască. Voia chiar să-l omoare. A găsit momentul potrivit la aniversarea zilei de naştere a lui Irod. La acel ospăţ, Salomeea, fiica ei, a dansat înaintea lui Irod şi acesta i-a promis că îi va da orice îi va cere, până la jumătate de împărăţie. La propunerea mamei sale, Salomeea i-a cerut lui Irod să-I aducă (pe o tipsie), capul lui Ioan. Iar împăratul, biruit de patimă şi fără frică de Dumnezeu, a acceptat săvârşirea acestei fapte cumplită.
Ioan se afla atunci în temniţă, închis pe nedrept de Irod. A fost ucis, iar capul a fost luat de creştini şi ascuns în diferite locuri, pentru a nu fi furat de păgâni. Mirosea frumos a mir şi a făcut multe minuni , de-a lungul timpului, cu cei care s-au atins de el cu credinţă.
Salomeea însă, a murit cu o moarte înfricoşătoare. Dansând ea deasupra unei ape îngheţate, a crăpat o parte din gheaţă şi căzând în apă, doar capul i-a rămas afară . Nu după mult timp capul i-a fost retezat de gheaţă.

Sfântul Pantelimon

Sfântul Mucenic Pantelimon a trăit în jurul anului 300, în cetatea Nicomidiei, pe vremea împăratului păgân Maximian Galeriu. Mama lui era creştină, dar tatăl său era închinător la idoli. La naştere a primit numele de Pandoleon, care înseamnă “cel în toate puternic, ca un leu”. Rămas din pruncie fără mamă, copilul a uitat repede învăţătura creştină şi, sub îndrumarea tatălui său, a devenit închinător la idoli. La vârsta cuvenită a fost trimis de tatăl său la şcolile vremii, unde a învăţat filozofia şi meşteşugul vindecării bolilor. Între timp a cunoscut un preot creştin, cu numele Ermolaie, care l-a învăţat credinţa în Hristos. Astfel, aprins de dragoste pentru Hristos, tânărul Pandoleon, prin rugăciune, a înviat un copil muşcat de viperă, care zăcea mort în drum. Văzând minunea, a dorit botezul creştin, luând numele de Pantelimon, care se tâlcuieşte “cel cu totul milostiv”. Tot acum a primit şi darul facerii de minuni, ca doctor fără de plată. A vindecat şi ochii unui orb din naştere. Văzând aceasă minune, chiar şi tatăl său s-a întors la dreapta credinţă. Auzind de minunile săvârşite de Pantelimon, împăratul păgân a dorit să cunoască  modul în care erau vindecaţi bolnavii. Adus în faţa judecăţii şi învinuit că ar face farmece, Pantelimon a mărturisit că este creştin şi numai cu puterea lui Hristos vindecă bolnavii. Împăratul, văzând că nu vrea să se lepede de credinţa în Hristos, l-a supus la chinuri de neimaginat (a fost bătut şi ars în cazanul cu plumb, tras pe roată, dat la fiare, legat şi aruncat în mare), din care a ieşit nevătămat, fiind mereu păzit şi vindecat de însuşi Hristos. Deşi era cumplit chinuit, era senin şi luminoas la faţă, ca un înger. Văzând că nu reuşesc să îi schimbe credinţa, i s-a hotârât moartea prin tăierea capului cu sabia. Astfel, tânărul Pantelimon s-a învrednicit de cununa muceniciei.
La moartea sa, pomul de care a fost legat s-a umplut pe loc de roade.   Părticele din sfintele sale moaşte sunt răspândite în mai multe biserici. Cei care le cinstesc cu evlavie, primesc mult ajutor, prin rugăciunile sfântului. El a făcut şi face multe minuni de vindecări de boli incurabile. Este şi ocrotitorul doctorilor. Se prăznuieşte, în fiecare an, pe 27 iulie ( ziua pătimirii sale).

Brâul Maicii Domnului

Brâul Maicii Domnului este un brâu pe care l-a purtat Maica Domnului în timpul vieţii pământeşti. De aceea este un obiect sfânt. Acesta a fost păstrat cu mare grijă de creştini. Cinstitul brâu a fost adus de la Ierusalim, la Constantinopol şi pus într-o raclă de aur, cu pecetluire împărătească.

Pe vremea împărăţiei lui Leon cel Înţelept (în jurul anului 900), soţia acestuia, Zoe împărăteasa, era foarte bolnavă şi nimeni nu reuşea să o vindece. Atunci, Fecioara Maria i s-a arătat, spunându-i că dacă se va atinge de Brâul Ei, se va vindeca. Găsind Sfântul Brâu şi atingându-se de el cu credinţă, împărăteasa s-a făcut deplin sănătoasă.

De această minune se aminteşte în fiecare an la data de 31 august. Se aduc laude şi mulţumiri Fecioarei Maria, care ne acoperă şi pe noi creştinii, în mod nevăzut, cu brâul rugăciunilor Sale.

Rusalii

Rusaliile reprezintă sărbătoarea creştină în care se prăznuieşte pogorârea Sfântului Duh.
În a 50-a zi de la Învierea lui Hristos, Sfântul Duh s-a coborât din Cer, sub forma unor limbi de foc.

Duhul Sfânt s-a pogorât peste cei 12 Apostoli şi peste Maica Domnului, care se rugau în biserică. Aceştia, la rândul lor l-au transmis episcopilor şi preoţilor.

Apostolii au primit darul de a propovădui cu putere învăţătura lui Hristos la toate neamurile. Tot atunci au primit darul vorbirii în diferitele limbi ale lumii de atunci, pentru a putea fi uşor înţeleşi de oamenii din toată lumea. Prin ei, mii de oameni s-au întors la credinţa creştină şi s-au botezat.

Rusaliile reprezintă ziua întemeierii bisericii creştin-ortodoxe. Toate Tainele din această biserică se fac prin puterea sfinţitoare şi de viaţă dătătoare a Sfântului Duh.

Sărbătoarea Rusaliilor nu are o dată fixă, este duminică, în a 10-a zi de la Înălţarea Domnului.