Dezlegare

1. Dezlegarea păcatelor înseamnă înlăturarea păcatelor (scăparea de ele). Aceasta se poate face doar de preoţi, prin Taina spovedaniei.

2. Dezlegarea de blesteme sau de farmece înseamnă tot înlăturarea lor.
Se poate face tot numai de preot, prin rugăciuni speciale.
Dar şi în acest caz, persoana în cauză, trebuie mai întâi să-şi spovedească toate păcatele, şi să renunţe la ele.

Păcatele împotriva Duhului Sfânt

Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt :

1. Necredinţa şi împotrivirea la adevărul dumnezeesc (până la moarte).

2. Lepădarea de Hristos şi de biserica Lui. (apostazia).

3. Încrederea prea mare în bunătatea lui Dumnezeu (care te face să săvârşeşti neîncetat păcate, considerând că Dumnezeu te va ierta).

4. Deznădejdea în bunătatea şi milostivirea lui Dumnezeu (cel mai cumplit păcat este sinuciderea)

5. Nepocăinţa (până la moarte) şi nesocotirea darurilor lui Dumnezeu.

6. Pizmuirea aproapelui (pentru harul dumnezeesc primit şi pentru faptele bune săvârşite).

Pacatele strigatoare la cer

Păcatele strigătoare la cer sunt:

1. Uciderea ( şi avortul ).
2. Sodomia ( adică desfrâul împotriva firii ).
3. Oprirea plăţii lucrătorilor.
4. Asuprirea văduvelor şi orfanilor.
5. Batjocorirea şi asuprirea părinţilor.

Florii

Floriile, sau Duminica Floriilor, este sărbătoarea cu o duminică înainte de Paşte. Semnifică intrarea lui Hristos în oraşul Ierusalim. Oamenii îl întâmpină pe Hristos cu cinste şi cu bucurie. Ca semn de preţuire aveau în mâini ramuri înverzite şi flori.
Mulţimea credea că Domnul va fi ales ca Împărat pământesc. Dar El, Împăratul cel veşnic, venise pentru a pătimi de voie pentru oameni. Ca să-i facă pe ei moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor, unde este fericire veşnică, netrecătoare.

Rastignire

Răstignire înseamnă omorâre a unui om, prin ţintuirea lui de un lemn. Aceasta se facea mai ales în vremea romanilor. Avea ca scop atât umilirea condamnaţilor la moarte, dar mai ales chinuirea lor cât mai mare. Iisus Hristos a fost răstignit pe o cruce de lemn şi a murit în chinuri groaznice.

Judecata Universala

Judecata Universală (sau Judecata de Apoi) este judecata dreaptă, pe care o va face Domnul Hristos la sfârşitul lumii, tuturor oamenilor. Fiecărui om i se va hotărî atunci fericirea veşnică, sau chinul veşnic.

Invierea mortilor

Învierea morţilor înseamnă învierea tuturor oamenilor care au trăit în lume. Aceasta va fi la Judecata Universală, când Hristos va judeca pe fiecare om, după faptele pe care le-a făcut în viaţă.