Sfântul Apostol Pavel

Apostolul Pavel este un  Apostol al lui Hristos. El s-a născut la Tars, în Asia Mică. Părinţii lui erau evrei bogaţi. De la părinţi a moştenit cetăţenie romană. Se numea Saul. Era un mare învăţat. Cunoştea bine şi limba greacă. La început era un aprig persecutor al creştinilor. A fost chemat la credinţă de însuşi Hristos, care i-a apărut pe drumul Damascului într-o lumină strălucitoare. Cu o voce, care a pătruns străfundul fiinţei sale, Mântuitorul l-a întrebat de ce Îl prigoneşte.(La Damasc era formată o comunitate de creştini pe care Saul voia să-i aducă la Ierusalim şi să-i condamne la moarte). De atunci viaţa lui s-a schimbat radical. Din prigonitor a devenit unul din cei mai devotaţi slujitori al lui Hristos şi unul dintre cei mai mari propovăduitori şi apărători ai creştinismului. A făcut trei mari călătorii misionare în lume (între anii 45-54), în care a întors mulţi oameni la credinţa în Hristos. Este considerat Apostolul Neamurilor. A întemeiat comunităţi creştine. A făcut multe minuni printre oameni, cu puterea lui Dumnezeu. A murit ca martir, în timpul prigoanei creştinismului, condusă de Împăratul Nero. A murit în anul 67, la 29 iunie şi a fost îngropat la Roma.

Sfântul Apostol Bartolomeu

Sfântul Apostol Bartolomeu este unul dintre Cei 12 Apostoli. I se mai spune şi Natanail. A fost adus întîi la Hristos de către apostolul Filip. A propovăduit împreună cu apostolii Filip şi Ioan în Asia. Mai târziu a propovăduit în India şi Armenia, unde a fost martirizat. A vindecat, prin rugăciune, pe mulţi oameni. A vindecat şi pe fiica regelui Armeniei de o boală foarte gravă. A murit răstignit, jupuit şi decapitat, la 11 iunie. Moaştele sale se găsesc la Roma şi sunt făcătoare de multe minuni.

Apostolul Filip

Sfântul Apostol Filip este unul dintre Cei 12 Apostoli ai lui Hristos. Nu este acelaşi cu Sfântul Apostol Filip din Cei 70. S-a născut în Bethsaida. Cunoştea bine Sfânta Scriptură şi l-a recunoscut imediat pe Iisus, încă de la prima întâlnire, ca fiind Mesia. A propovăduit pe Hristos în Grecia şi în Asia, cu sora sa Mariam. De asemenea a propovăduit şi în părţile dintre Dunăre şi Marea Neagră. A murit la 14 noiembrie, în Frigia. A avut sfârşit mucenicesc, fiind răstignit pe cruce. Moaştele lui se află la Roma.

Apostolul Ioan Evanghelistul

Sfantul Apostol Ioan Evanghelistul este unul dintre Cei 12 Apostoli ai lui Hristos. Mai este numit şi Teologul, care înseamnă Cuvântătorul de Dumnezeu. Este fratele lui Iacov cel Mare. El este şi unul din cei patru Evanghelişti. A scris Evanghelia a IV-a, Apocalipsa şi trei Epistole în Noul Testament. Este fiul lui Salomeea-mironosiţa şi a lui Zevedeu, care era pescar. A fost cel mai iubit, cel mai apropiat şi cel mai tânăr ucenic al lui Hristos. El este cel care la Cină şi-a rezemat cu dragoste capul, de pieptul lui Hristos. A fost de faţă la Schimbarea la faţă a lui Hristos, împreună cu fratele lui, Iacob şi cu Petru. La Răstignirea lui Hristos el a fost singurul care a avut curajul să stea lângă Cruce, alături de Fecioara Maria. Iar Hristos, deşi se afla în agonia chinurilor, pentru a le uşura suferinţa, l-a numit fiu al ei, iar pe Maica Sa a numit-o mamă a lui Ioan. Apostolul Ioan a  propovaduit Evanghelia în Efes şi în toată Asia. Se mai serbează pe 8 Mai, zi în care din mormântul său se ridică un praf care vindecă bolnavii. A adormit în Domnul la bătrâneţe, având peste 100 de ani. A murit la Efes, pe 26 septembrie.