Antim Ivireanul

Sfântul Martir Antim  Ivireanul a fost Mitropolit al Ţării Româneşti. S-a născut în anul 1650, în Iviria (Georgia). De tânăr a fost luat în robie de turci şi dus la Constantinopol. Acolo a învăţat limbile greacă, arabă şi turcă, precum şi meşteşugul sculpturii şi al picturii. A fost adus în  Ţara Românească de Constantin Brâncoveanu, în anul 1960. După un an a fost călugărit şi hirotonit preot. În anul 1696 este ales egumen al Mânăstirii Snagov. Între anii 1705-1708 a fost Episcop la Râmnicu Vâlcea, iar în anul 1708 a fost ales Mitropolit al Ţării Româneşti. A fost un neobosit apărător al credinţei creştine şi un mare cărturar. A înfiinţat tipografii, a scris multe cărţi de suflet  folositoare, în diferite limbi.  A murit ca martir în anul 1716.

Patima

1. Patima este un păcat pe care omul îl repetă des, un viciu.

2. Patima mai are sens de jertfă, de chin. Pătimire înseamnă suferinţă.

Patimile lui Hristos înseamnă jertfa Sa şi chinuirea suferită la Răstignirea pe cruce.

Citeţ

Citeţul este creştinul care citeşte în biserică, în timpul slujbei, din Apostol sau din Cazanie. Tot el cântă la strană şi dă răspunsurile către preot, pe parcursul slujbei.

Heruvicul

Heruvicul este cântarea din timpul Sfintei Liturghii, care se intonează după citirea Evangheliei, înainte de ieşirea cu Sfintele Daruri.

Cuvintele cântării sunt:”Noi, care pe Heruvimi cu taină închipuim, şi Făcătoarei de viaţă Treimi întreit sfântă, cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm.”

Aceasta ne pregăteşte pentru momentul deosebit care urmează. Ne îndeamnă să lepădăm(adică să înlăturăm) toate grijile lumeşti şi să avem cugetul curat, smerenie şi dragoste sfântă către Dumnezeu, ca şi Heruvimii. Ei slăvesc neîncetat Sfânta Treime în cântări de laudă, cu o dragoste arzătoare.

Glasuri

Glasurile sunt cântări specifice ortodoxiei. Se cântă de obicei în biserică de un cântăreţ sau în cor. Există opt tonuri diferite.

Filocalia

Filocalia este o culegere de scrieri ortodoxe ale unor Sfinţi Părinţi ai bisericii. Are 12 volume. Cuprinde multe sfaturi şi îndemnuri pentru o viaţă cât mai curată şi desăvârşită.

Filocalia înseamnă şi iubirea de frumos, a frumuseţii duhovniceşti.

 

Sfinti

Sfinţii au fost oameni, care prin credinţa şi dragostea lor deosebită pentru Dumnezeu, prin viaţa lor curată şi plină de virtuţi, prin faptele lor bune şi prin jertfa lor pentru Dumnezeu şi binele aproapelui, au ajuns în Împărăţia Lui. Ei se roagă neîncetat pentru noi. Ei sunt mijlocitori ai noştri către Dumnezeu. Rugăciunile lor sunt împlinite.
Există mulţi oameni care deşi la început au dus o viaţă păcătoasă, dar prin întorcerea lor sinceră la credinţă, prin pocăinţa lor, prin lupta şi jertfa lor pentru o viaţă virtuoasă şi pentru apărarea credinţei, au ajuns sfinţi.

Fraţi

1.  Fraţi înseamnă persoane care au aceeaşi părinţi.

2.  Fraţi pot fi consideraţi toţi oamenii care au acelaşi Tată ceresc, adică pe Dumnezeu.