Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului se sărbătoreşte la 21 noiembrie. Este Praznic împărătesc.

La vârsta de trei ani, Prunca Maria este adusă la biserica Templului din Ierusalim, de către părinţii ei. Aceştia făgăduise că dacă vor avea un copil îl vor închina lui Dumnezeu.

A fost întâmpinată la intrare de profetul Zaharia. Ea a urcat cu multă uşurinţă şi bucurie scările (multe) Templului. Zaharia, în chip minunat, a profeţit că fecioara era aleasă pentru o misiune sfântă, deosebită pentru creştinătate: a dus-o în Sfânta Sfintelor, unde intra doar arhiereul o singură dată pe an.

Aici ea petrece 12 ani, în multă rugăciune, post şi viaţă sfântă. Se îndeletnicea, alături de celelalte fecioare din Templu, mai ales cu lucrul de mână. Cel mai mult timp îl petrecea în Sfânta Sfintelor, în neîncetată rugăciune şi cugetare de Dumnezeu. Acolo, în fiecare zi, venea Arhanghelul Gavriil şi îi aducea hrană cerească.

Apocalipsă

Apocalipsă înseamnă revelaţie a cuiva, descoperire de la Dumnezeu.

Apostolului Ioan i s-au revelat care vor fi etapele schimbării lumii actuale, într-un pământ nou, cer nou.

Sfântul Mucenic Mina

Sfântul Mucenic Mina este ajutătorul celor nedreptăţiţi, a celor păgubiţi, precum şi a tuturor celor care i se roagă cu credinţă. Se sărbătoreşte pe 11 noiembrie.

Sfintele sale moaşte sunt făcătoare de minuni. Una dintre minunile bine cunoscute este aceea că sfântul Mina a readus la viaţă şi a refăcut trupul tăiat în bucăţi al unui creştin.

O parte din sfintele sala moaşte se află şi în Bucureşti, la biserica ce îi poartă numele.

Sfântul Nectarie

Sfântul Nectarie este din Grecia. Sfintele lui moaşte se află în Insula Eghina şi sunt vindecătoare de orice boli, mai ales de cancer. Există o părticică din sfintele moaşte şi în Bucureşti, la Mânăstirea Radu-Vodă. Mulţi oameni, au dat mărturie scrisă despre vindecările minunate şi ajutorul pe care l-au primit de la acest mare sfânt.

Se serbează în fiecare an la data de 9 noiembrie.