Soborul Maicii Domnului

Soborul Maicii Domnului are loc în biserică în a doua zi de Crăciun. Se aduce în mod special cinste şi slavă Maicii Domnului, cea care l-a născut pe Hristos. Este o zi de mare bucurie .

Ranguri bisericeşti

Rangurile bisericeşti sunt funcţii (grade) deosebite acordate anumitor persoane din clerul bisericesc.

Acestea obligă persoana la responsabilităţi specifice.
Enumerăm câteva ranguri mai cunoscute:

 • Patriarh
 • Mitropolit
 • Arhiepiscop
 • Episcop-vicar (sau Arhiereu-vicar)
  Episcop (sau Arhiereu)
 • Arhimandrit
 • Protosinghel
 • Ieromonah (preot călugăr)
  Ieroschimonah
 • Preot stavrofor

Sfântul Modest

Sfântul Mucenic şi Ierarh Modest se sărbătoreşte în ziua de 18 decembrie. Este ajutătorul animalelor. Încă din tinereţe, păstor de animale fiind, către ele milostiv  s-a arătat, înţelegând durerile lor. A cerut de la Dumnezeu darul de a vindeca animalele bolnave. De asemenea el a primit de la Dumnezeu şi darul de a vindeca  bolile oamenilor şi de a  izbăvi din necazuri şi de vrăjmaşi pe cei care îi cheamă numele în rugăciune.

Când el avea doar cinci luni, a fost găsit în temniţă, lângă părinţii lui morţi. Aceştia fuseseră omorâţi la porunca împăratului Maximiam, pentru mărturisirea credinţei creştine.
Împăratul l-a dat ca să îl crească un păgân, cu gândul de a sluji idolilor lui. Dar copilul, aflând (la vârsta de 13 ani) de moartea mucenicească a părinţilor săi, a dorit să devină şi el creştin.
Cînd a primit sfântul botez, un stâlp de foc din cer s-a văzut peste capul său, umplându-l de darul facerii de minuni; căci îndată, numai cu atingerea mâinii, a vindecat pe fratele unui argintar, de o boală cumplită. De asemenea a vindecat şi pe un om îndrăcit.
În timpul când cetăţenii Ierusalimului îşi căutau un nou Patriarh (în locul celui care murise), povăţuit de Dumnezeu, sfântul a mers la acea biserică şi a deschis uşile ei cu rugăciunea. Toţi au înţeles că acesta era noul Patriarh rânduit de Dumnezeu.
Văzând minunile pe care sfântul le făcea, vindecând şi ajutând oamenii şi animalele, unii necredincioşi nu au putut să accepte adevărul, că toate le făcea cu puterea lui Hristos. Adus fiind la împăratul păgân şi mărturisind credinţa creştină, a fost supus la cumplite chinuri (i-au bătut piroane şi l-au silit să meargă pe ţepuşi de fier puse pe pământ, l-au bătut cu pietre, apoi l-au pus într-un vas de aramă cu plumb fierbinte), din care însă, cu ajutorul lui Dumnezeu, a rămas nevătămat.
Văzând că nu îl poate altfel birui, i-a tăiat capul cu sabia.
Acum se află în Ceata Mucenicilor, în Ceruri şi se roagă pentru toţi care îi cer ajutorul.

Sfântul Spiridon

Sfântul Ierarh  Spiridon ajută pe oricine i se roagă cu credinţă. Vindecă bolile, mijlocind la Dumnezeu iertarea păcatelor celor bolnavi. Încă din timpul vieţii a făcut multe minuni. A prefăcut un şarpe în aur, ajutând pe săracul care i-a  cerut milă, a vorbit cu femeia care murise, a vindecat multe boli grave. La Sinodul I Ecumenic, a arătat cum cărămida este compusă în acelaşi timp din foc, din apă şi din lut, explicând printr-o minune, unitatea şi în acelaşi timp diversitatea Sfintei Treimi. O altă minune deosebită este cea cu caii. Moaştele sale se află în Insula Corfu din Grecia şi sunt făcătoare de minuni. De multe ori chiar dispar din raclă, pentru a merge în ajutorul celor care îl cheamă cu dinadinsul, şi se întorc calde, iar încălţămintea este tocită şi plină de pământ şi iarbă. O mică parte din sfintele sale moaşte se află şi în Bucureşti, la Catedrala care îi poartă numele.

Nox Android Emulator on PC and Mac – Download Nox App Player

Nox emulator is free and extremely easy to download and introduce. It must be introduced on a PC in which the Nox emulators will run; the emulator can’t be replicated to some other PC or PC it must be introduced unique on the specific PC or PC. The emulator additionally has a Google Settings application where you can additionally modify the record’s setup. Nox emulator has two adaptations one may be the disconnected installer, and the other one is an online installer. Nox Android emulator has changed into an uncontrollably famous emulator for Mac PCs. Since you’ve downloaded and introduced Nox App Player Android Emulator, you need to see how to start and how to use it.

You will be ready to see all the applications on a bigger screen which will upgrade your client encounter. In the wake of introducing Nox emulator on your PC, you can look and introduce any applications you need on your PC. Utilizing Nox, you may appreciate applications that aren’t perfect with your Android gadget. On the off chance that you might want to download an outsider Android application, which isn’t in Play Store, you will require the APK petition for this application.

Download Nox emulator for PC/Laptop

The system is simple and will take only a little amount of time. It’s a lightweight, easy to understand application with a natural and simple interface. You may find a few applications which are advantageous to you, however they’re premium ones you may not purchase. Topical utilization of anti-infection agents and utilizing painkillers is likewise proposed. Clients may likewise utilize such connections. Most of the android clients discover the Bluestacks emulator as the absolute best android emulator on the planet.

Do you require play android diversion/android application player in widescreen and superior on PC/PC? Since bluestacks and andyroid discharge android emulator, million individuals utilize it. Be that as it may, I don’t care for this product in light of the fact that a great deal of promotions and power to introduce any business diversions and android application to utilize this product in a free form. I attempt to discover another android emulator to transform it. The nox android emulator is the better decision now. This application does not power to introduce business amusements/application to utilize it in a free form. Here are the nox application emulator highlights :

 • Android 4.4.2 part
 • A Lot of free recreations and application
 • Coordinated with google play
 • Worked in mouthpiece, console, and camera
 • Tried on Windows 10, run easily and quick

Simple to work with an entire alternate route on the correct sidebar like screen catch, recreate touch, volume control, brilliance, video and content record, home, back, Etc.

Download Nox emulator for PC/Laptop

Framework and equipment necessity

 • AMD or Intel CPU (with Virtualization Technology bolster favored)
 • No less than 512 MB RAM
 • GPU with OpenGL 2.0+ help
 • No less than 1GB of free circle space under establishment way (to save the information of the applications you may introduce) and 300MB under framework plate

Download nox emulator steps :

 • Download the nox application player for PC visit : Nox App Player official website>>
 • Open the downloaded document, and tap on that.
 • Acknowledge assention, at that point click introduce.
 • Sit tight for the establishment advance.
 • Login utilizing your Google account first before you can utilize Nox application player for pc.

Change nox emulator speed and screen:

Go to settings (upper right corner) – > propel: nox emulator android on pc and workstation execution changing

Refresh nox emulator form:

Go to settings – > general – > refresh nox application player refresh most recent form

Sfânta Muceniţă Filofteea

Sfânta Muceniţă Filofteea a fost o fecioară foarte milostivă şi credincioasă. Rămasă orfană de mică, a suferit multe prigoniri din partea mamei vitrege, pe care le-a răbdat, fără cârtire. A fost ucisă de tatăl ei, om rău şi necredincios, care nu suporta să o vadă dând milostenie la săraci.

Atunci când a fost omorâtă a avut loc o minune, căci trupul ei cel sfânt a fost înconjurat de o puternică lumină cerească. Ea nu a putut fi ridicată de la pământ, până când nu i s-a promis că vor fi duse sfintele sale moaşte la Mânăstirea Curtea de Argeş.

Sfintele sale moaşte sunt făcătoare de minuni. Ea mijloceşte pentru toţi cei aflaţi în suferinţe şi necazuri. Rugăciunile ei sunt bineprimite de Dumnezeu.