Agnet

Agneţul este bucata din mijloc a prescurii principale (pe care sunt imprimate patru cuvinte: IS, HR, NI, KA, adica Iisus Hristos Biruitorul), care este tăiată (în formă de cub), de către preot, la Proscomidie.
În timpul Epiclezei (euharistice), Sfântul Agneţ se transformă în Trupul lui Hristos.

Cuvântul “agneţ” înseamnă “miel“.

Altar

1. Altar înseamnă Sfânta Masă, pe care se jertfeşte Hristos la fiecare Liturghie.
2. Altar mai înseamnă partea bisericii unde se află Sfânta Masă.
Această încăpere este delimitată de restul bisericii prin catapeteasmă.

Venerarea sfintilor

Venerarea sfinţilor înseamnă  cinstirea lor în cel mai înalt grad, respectul profund pentru ei.
În biserica ortodoxă venerăm sfinţii.  Pe Maica Domnului o supravenerăm, iar pe Dumnezeu îl adorăm.

Priveghi

Priveghi înseamnă privegherea care se face în cele trei zile(şi nopţi) înainte de înmormântare, lângă trupul celui mort.
Aceasta înseamnă rugăciuni, atât cele făcute de preoţi, dar şi de rude şi cunoscuţi.
Citirea Psalmilor din Psaltirea lui David este de mult ajutor pentru sufletul celui mort. Se poate citi cu voce tare, sau în gând.
De asemenea se poate citi Acatistul morţilor.
Este bine ca permanent să fie prezente măcar 1-2 persoane, mai ales în timpul nopţii.
Cei care nu pot să se roage, pot ajuta sufletul celui adormit prin prezenţa lor liniştită.
De asemenea putem să ajutăm pe cei din familia îndoliată măcar printr-un sprijin moral, prin încurajări.
Vom evita discuţiile necuviincioase sau cele contradictorii.

Sfestania

Sfeştania înseamnă stropirea unei casei (sau a unei biserici) cu aghiasmă, de către preot.
După rugăciunile pentru sfinţirea apei, preotul stropeşte cu aghiasmă atât casa, cât şi pe credincioşii prezenţi.
Slujba sfeştaniei cuprinde şi rugăciuni pentru ocrotirea casei, cât şi pentru sănătatea şi ajutorul celor care locuiesc în ea.

Priveghere

Priveghere înseamnă supravegherea atentă a gândurilor şi a faptelor noastre, pentru a nu greşi faţă de Dumnezeu, faţă de oameni şi faţă de noi înşine.

Priveghere mai înseamnă stare de veghe, de nesomn, făcută într-un scop duhovnicesc.

Slujbă de priveghere înseamnă rugăciuni făcute noaptea, renunţând total sau parţial la odihna nopţii.
Aceasta se face de obicei în mânăstiri.

Andrei Criteanul

Sfântul Andrei Criteanul a fost teolog şi scriitor de imne religioase.
A participat la sinodul VI de la Constantinopol, unde a fost hirotonit diacon.
Este cunoscut pentru imnele sale, mai ales cele în formă de canon. Dintre acestea, cel mai important este Canonul cel Mare, care se citeşte sub formă de rugăciuni în Postul Paştelui.