Marele Mir

Sfântul şi Marele Mir se face din untdelemn amestecat cu multe mirodenii (arătând mulţimea darurilor Duhului Sfânt). Se pregăteşte după o rânduială specială, în primele trei zile din Săptămâna Patimilor. Se sfinţeşte în Joia Mare, în cadrul Sfintei Liturghii, de către Patriarh. În fiecare an, din acest Mir se împarte episcopilor si preoţilor pentru biserici. Sfântul Mir este folosit la taina Mirungerii (care se face imediat după Botez), precum şi la sfinţirea antimiselor si a bisericilor.

Saptamana Patimilor

Săptămâna Patimilor este ultima săptămâna din Postul Mare, înainte de Paşti. Se mai numeşte săptămâna Mare.
Retrăim acum ultimele zile din viaţa lui Hristos, Răstignirea şi moartea Sa, punerea în mormânt. Este o perioadă de întristare pentru suferinţa Domnului, dar şi de căiţă pentru păcatele noastre.
În acelaţi timp aşteptăm, cu nădejde şi bucurie, Învierea.

Sambata lui Lazar

Sâmbăta lui Lazăr este cu o zi înainte de Florii. Este zi de pomenire a morţilor (ultima zi de pomenire din Postul Paştelui).

Hristos l-a înviat din morţi pe Lazăr (cu câteva zile înainte de Răstignire), arătând astfel oamenilor că există înviere.
Însuşi Hristos a înviat!
Toţi morţii vor învia la Judecata Universală.

Bunavestire

Bunavestire este o sărbătoare închinată Maicii Domnului.
Arhanghelul Gavriil îi aduce Fecioarei Maria vestea cea bună că va naşte pe Fiul lui Dumnezeu.
Este începutul mântuirii neamului omenesc.
Arhanghelul o încredinţează că zămislirea pruncului se va face prin puterea Duhului Sfânt, care se va coborî peste ea, păstrându-se astfel fecioria Mariei.
Această sărbătoare se mai numeşte Blagoveştenie. Este în Postul Paştelui, pe 25 martie.

Mitra

1. Mitra este purtată pe cap de arhierei în timpul slujbelor bisericeşti. Are formă de coroană împărătească, rotundă şi înaltă şi este împodobită cu iconiţe şi cruciuliţe.
2. Mitra (arhaism) înseamnă şi pântecele femeii însărcinate.

Postul Pastelui

Postul Paştelui (sau Postul Mare) este perioada de 50 de zile de post, înainte de Paşti. Ne pregătim duhovniceşte prin  post, rugăciuni şi alte fapte bune, în vederea Învierii lui Hristos. Ne curăţim sufletele prin pocăinţă şi spovedanie şi ne străduim să dobândim virtuţile creştine.

Ascet

Ascet este creştinul care duce o viaţă de sfinţenie, în aspre nevoinţe, post şi rugăciuni neîncetate către Dumnezeu. De obicei aceştia sunt călugări.

Cina cea de Taina

Cina cea de Taină este cina lui Hristos cu Apostolii, înainte de Răstignire. Hristos a dezvăluit atunci ucenicilor Taina Împărtăşaniei.