Aer

Aer este denumit vălul cel mai mare (dintre cele trei), cu care se acoperă potirul şi discul, în timpul Euharistiei.