Cântarea treptelor

Cântarea treptelor este redată în Catisma 18 din Psaltire.
Se cânta (de către două grupe de cântăreţi) pe cele 15 trepte ale Templului din Ierusalim.

Habotnic

Habotnic este creştinul care vrea să respecte cu rigurozitate poruncile dumnezeeşti, dar fără dreaptă socoteală, şi fără a cere sfat duhovnicului.