Duminica Tomii

Duminica Tomii este a doua duminică după Paşti.
În pericopa evanghelică din această zi se arată îndoiala în credinţă a lui Toma, unul dintre cei 12 ucenici ai Mântuitorului. Acesta nu a crezut că Hristos a înviat, până când nu  a pipăit rănile cuielor şi coasta Lui.

Iisus i-a zis:  “Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!”   (Ev. Ioan XX, 19-31).

Penticostar

1.  Penticostar este perioada din anul bisericesc, care începe din ziua de Înviere până la Rusalii.
2.  Penticostar este cartea care conţine cântările slujbelor bisericeşti din perioada menţionată mai sus.

 

Hristos a Înviat!

1.  Hristos a Înviat! – este adevărul de credinţă mărturisit de Biserica Creştin-Ortodoxă.
2.  Hristos a Înviat!
este salutul bisericesc care se spune începând de la Înviere până la Înălţare.

Turnul Babel

Turnul Babel este Turnul din Babilon (Turnul Babilonului).

Dumnezeu a oprit construirea acestui turn al necredinţei şi fărădelegii, încurcând limbile oamenilor.
Vorbind limbi diferite, cei care construiau, nu se mai puteau înţelege.