Iisus Hristos

0

Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este una dintre cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, dar nu făcut.

Iisus Hristos este de o ființă cu Dumnezeu-Tatăl, Creatorul Universului.

Iisus Hristos s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om. Iisus Hristos a îngăduit să fie răstignit pentru mântuirea și iertarea păcatelor oamenilor. Iisus Hristos a fost îngropat și a înviat a treia zi.

Iisus Hristos s-a înălțat la Ceruri și iarăși va veni la sfârșitul lumii să judece viii și morții.

Împărăția lui Iisus Hristos nu va avea sfârșit.

0