Altar

1. Altar înseamnă Sfânta Masă, pe care se jertfeşte Hristos la fiecare Liturghie.
2. Altar mai înseamnă partea bisericii unde se află Sfânta Masă.
Această încăpere este delimitată de restul bisericii prin catapeteasmă.