Apostol

Apostol înseamnă trimis, mesager. Apostolii lui Hristos sunt ucenicii Lui cei mai apropiaţi. Ei au fost trimişi de Hristos ca să transmită învăţătura Sa şi Harul cel Sfânt la toată lumea. Prin pogorârea Sfântului Duh peste ei, la Cincizecime, au primit şi darul vorbirii în limbi. Astfel au putut să propovăduiască Evanghelia lui Hristos în toată lumea, vorbind în diferitele limbi ale popoarelor.

Sfînţii Apostoli au hirotonit mulţi preoţi şi episcopi. Aceştia, la rândul lor au transmis Harul cel Sfânt şi de viaţă dătător la toţi oamenii, care vor să îl primească.

Apostolii s-au jertfit pentru credinţa în Hristos. Au avut de suferit multe împotriviri în timpul persecuţiilor făcute asupra creştinilor.  Având o credinţă puternică în Hristos, multă râvnă şi o dragoste jertfelnică pentru El, au reuşit să aducă la credinţă mulţi oameni. Prin puterea dată lor de la Dumnezeu, au vindecat mulţi bolnavi, au înviat oameni, au făcut şi alte multe minuni. Scopul minunilor era în primul rând întoarcerea oamenilor la credinţa în Hristos.