Apostolat

Apostolat înseamnă misionarism, în sensul propovăduirii Evangheliei lui Iisus Hristos.
Apostolii au transmis oamenilor cuvântul adevărului cu multă credinţă şi dăruire, chiar cu preţul vieţii lor.