Apostolul Toma - Dictionar Ortodox

Apostolul Toma

Sfântul Apostol Toma este unul dintre cei 12 Apostoli ai lui Hristos. Se mai numeşte şi Toma necredinciosul pentru că la început s-a îndoit de învierea lui Hristos. El este cel care a pipăit rănile Mântuitorului, după Înviere, pentru a se încredinţa că Cel Înviat era Cel Răstignit. A propovăduit pe Hristos până în India unde a şi murit, la 6 octombrie. A murit pentru [….]

One Response to “Apostolul Toma”

  1. […] fost aduşi pe nişte nori şi Sfinţii Apostoli ca să-şi ia rămas bun şi de la aceştia. Doar Toma a lipsit. În timp ce venea pe nori, a văzut pe Maica Domnului cum se suia spre cer, dar nu a […]