Ascet

Ascet este creştinul care duce o viaţă de sfinţenie, în aspre nevoinţe, post şi rugăciuni neîncetate către Dumnezeu. De obicei aceştia sunt călugări.