Botezul lui Hristos

1. Botezul lui Hristos este Botezul cu care a fost botezat Hristos, de către Ioan.

2. Este denumirea botezului cu care creştinii se botează. Adică este botezul cu Duh Sfânt.
Duhul Sfânt care se coboară în timpul slujbei botezului, are putere de a ierta păcatul strămoşesc şi de a dărui sănătate şi ocrotire celui botezat.
Sufletele celor care mor nebotezaţi nu se pot mântui. De aceea botezul se face din pruncie.
Pentru situaţii grele, când pruncul este în pericol de a muri, se poate face un botez de necesitate.