Bunavestire

Bunavestire este o sărbătoare închinată Maicii Domnului.
Arhanghelul Gavriil îi aduce Fecioarei Maria vestea cea bună că va naşte pe Fiul lui Dumnezeu.
Este începutul mântuirii neamului omenesc.
Arhanghelul o încredinţează că zămislirea pruncului se va face prin puterea Duhului Sfânt, care se va coborî peste ea, păstrându-se astfel fecioria Mariei.
Această sărbătoare se mai numeşte Blagoveştenie. Este în Postul Paştelui, pe 25 martie.