Camila

Cuvântul apare folosit în Evanghelie:

“mai lesne este a trece camila prin urechile acului, decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu.” (Evanghelia după Marcu, Cap 10)

Camila este o sfoară groasă cu care se legau corăbiile de ţărm.