Catapeteasmă

  1. Catapeteasma este un perete despărţitor între altar şi naos, pe care se află icoane. I se mai spune iconostas sau tâmplă.
  2. Catapeteasmă mai înseamnă perdea brodată cu care se închid uşile iconostasului.