Sfântul Apostol Pavel

Apostolul Pavel este un  Apostol al lui Hristos. El s-a născut la Tars, în Asia Mică. Părinţii lui erau evrei bogaţi. De la părinţi a moştenit cetăţenie romană. Se numea Saul. Era un mare învăţat. Cunoştea bine şi limba greacă. La început era un aprig persecutor al creştinilor. A fost chemat la credinţă de însuşi Hristos, care i-a apărut pe drumul Damascului într-o lumină strălucitoare. Cu o voce, care a pătruns străfundul fiinţei sale, Mântuitorul l-a întrebat de ce Îl prigoneşte.(La Damasc era formată o comunitate de creştini pe care Saul voia să-i aducă la Ierusalim şi să-i condamne la moarte). De atunci viaţa lui s-a schimbat radical. Din prigonitor a devenit unul din cei mai devotaţi slujitori al lui Hristos şi unul dintre cei mai mari propovăduitori şi apărători ai creştinismului. A făcut trei mari călătorii misionare în lume (între anii 45-54), în care a întors mulţi oameni la credinţa în Hristos. Este considerat Apostolul Neamurilor. A întemeiat comunităţi creştine. A făcut multe minuni printre oameni, cu puterea lui Dumnezeu. A murit ca martir, în timpul prigoanei creştinismului, condusă de Împăratul Nero. A murit în anul 67, la 29 iunie şi a fost îngropat la Roma.

Apostolul Filip

Sfântul Apostol Filip este unul dintre Cei 12 Apostoli ai lui Hristos. Nu este acelaşi cu Sfântul Apostol Filip din Cei 70. S-a născut în Bethsaida. Cunoştea bine Sfânta Scriptură şi l-a recunoscut imediat pe Iisus, încă de la prima întâlnire, ca fiind Mesia. A propovăduit pe Hristos în Grecia şi în Asia, cu sora sa Mariam. De asemenea a propovăduit şi în părţile dintre Dunăre şi Marea Neagră. A murit la 14 noiembrie, în Frigia. A avut sfârşit mucenicesc, fiind răstignit pe cruce. Moaştele lui se află la Roma.

Apostolul Ioan Evanghelistul

Sfantul Apostol Ioan Evanghelistul este unul dintre Cei 12 Apostoli ai lui Hristos. Mai este numit şi Teologul, care înseamnă Cuvântătorul de Dumnezeu. Este fratele lui Iacov cel Mare. El este şi unul din cei patru Evanghelişti. A scris Evanghelia a IV-a, Apocalipsa şi trei Epistole în Noul Testament. Este fiul lui Salomeea-mironosiţa şi a lui Zevedeu, care era pescar. A fost cel mai iubit, cel mai apropiat şi cel mai tânăr ucenic al lui Hristos. El este cel care la Cină şi-a rezemat cu dragoste capul, de pieptul lui Hristos. A fost de faţă la Schimbarea la faţă a lui Hristos, împreună cu fratele lui, Iacob şi cu Petru. La Răstignirea lui Hristos el a fost singurul care a avut curajul să stea lângă Cruce, alături de Fecioara Maria. Iar Hristos, deşi se afla în agonia chinurilor, pentru a le uşura suferinţa, l-a numit fiu al ei, iar pe Maica Sa a numit-o mamă a lui Ioan. Apostolul Ioan a  propovaduit Evanghelia în Efes şi în toată Asia. Se mai serbează pe 8 Mai, zi în care din mormântul său se ridică un praf care vindecă bolnavii. A adormit în Domnul la bătrâneţe, având peste 100 de ani. A murit la Efes, pe 26 septembrie.

Apostolul Iacob cel Mare

Sfantul Apostol Iacob cel Mare este unul dintre cei 12 Apostoli. Este fiul lui Zevedeu şi frate cu Sfântul Ioan Evanghelistul. Cei doi fraţi, împreună cu Petru, au văzut Schimbarea la Faţă a Domnului pe Tabor. El a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim şi in Iudeea.  A fost ucis de Irod Agripa, cu sabia. A murit la data de 30 aprilie.

Apostolul Iacob

Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu este unul dintre cei 12 Apostoli. Este fiul lui Alfeu. A propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în multe ţări din răsărit, închinătoare la idoli, aducând pe mulţi la credinţa în Hristos. A murit pe 9 octombrie răstignit pe cruce.

Apostolul Matei

Sfântul Apostol Matei este unul dintre Cei 12 Apostoli. Este fratele lui Iacov. Înainte de a-l cunoaşte pe Hristos era vameş, foarte bogat şi se numea Levi. Dar lăsând toate i-a urmat lui Hristos cu multă dragoste şi râvnă. A propovăduit pe Hristos în Etiopia, unde a şi murit, la 16 noiembrie. A murit ca mucenic, fiind ars de viu pe rug. El este şi cel care a scris prima Evanghelie din Noul Testament.

Apostolul Simon Zelotul

Apostolul Simon Zelotul zis şi Canaanitul (din Cana Galileii) este unul dintre cei 12 Apostoli. El este mirele de la nunta din Cana, unde Hristos, la îndemnul Maicii Domnului, a făcut minunea transformării apei în vin. De atunci, Simon i-a urmat Lui cu mult zel.
A propovăduit Evanghelia în Mauritania şi, din Africa, până în Britania. A murit la 10 mai, fiind răstignit pe cruce de către păgâni.

Apostolul Iuda

Sfântul Apostol Iuda Tadeul, numit şi Levi, este fratele lui Iacov. A propovaduit pe Hristos în Iudea, în Galileea şi în Samaria, în Arabia, în Siria şi în Mesopotamia. A murit la 19 iunie, fiind spânzurat de un lemn, de slujitori idoleşti.

Apostolul Matia

Apostolul Matia este unul dintre cei 12 Apostoli. A fost ales apostol în locul lui Iuda Iscarioteanul. A propovăduit Evanghelia lui Hristos în Capadochia şi Etiopia. A fost omorât cu pietre şi decapitat. A murit în ziua de 9 august.

Apostolul Toma

Sfântul Apostol Toma este unul dintre cei 12 Apostoli ai lui Hristos. Se mai numeşte şi Toma necredinciosul pentru că la început s-a îndoit de învierea lui Hristos. El este cel care a pipăit rănile Mântuitorului, după Înviere, pentru a se încredinţa că Cel Înviat era Cel Răstignit. A propovăduit pe Hristos până în India unde a şi murit, la 6 octombrie. A murit pentru [….]