Sambata lui Lazar

Sâmbăta lui Lazăr este cu o zi înainte de Florii. Este zi de pomenire a morţilor (ultima zi de pomenire din Postul Paştelui).

Hristos l-a înviat din morţi pe Lazăr (cu câteva zile înainte de Răstignire), arătând astfel oamenilor că există înviere.
Însuşi Hristos a înviat!
Toţi morţii vor învia la Judecata Universală.

Legea iubirii

Legea iubirii este legea adusă în lume de Hristos. El ne cere să ne iubim unii pe alţii cu o dragoste sfântă, să-i iubim chiar şi pe vrăjmaşii noştri. Ne îndeamnă să răsplătim răul cu bine, să fim îngăduitori faţă de semenii noştri, să iertăm mereu pe cei care ne-au greşit.
Hristos a iertat chiar pe cei care l-au chinuit şi l-au răstignit, deşi avea putere să-i înfrunte şi să-i pedepsească, fiind însuşi Dumnezeu.
Chiar dacă uneori pare greu de îndeplinit această lege, dacă noi vrem şi vom încerca,  Dumnezeu ne va ajuta mai departe. Iubind pe cei din jurul nostru, vom afla pace şi bucurie în suflet.

Înmulţirea pâinilor

Înmulţirea pâinilor este o minune pe care a făcut-o Hristos, în faţa a mii de oameni, cu scopul de a le întări credinţa că El este Fiul lui Dumnezeu. Prin rugăciune către Dumnezeu-Tatăl, a înmulţit cele cinci pâini în mii de pâini. Astfel a săturat pe toţi acei oameni care erau înfometaţi.

Iuda Iscarioteanul

Iuda Iscarioteanul la început a fost unul dintre Cei 12 Apostoli ai lui Hristos. Însă l-a trădat pe Hristos, pentru un preţ de 30 de arginţi. A înlesnit prinderea lui Lui de către cei care urmăreau să-L omoare. Când şi-a dat seama de cumplita faptă ce o făcuse, a avut groaznice mustrări de conştiinţă. Dar în loc să ceară iertare Domnului, s-a spânzurat. Hristos l-ar fi iertat, aşa cum i-a iertat chiar şi pe cei care l-au răstignit în chinuri cumplite.

Sfinţii Apostoli Petru si Pavel

Sfinţii Apostoli Petru si Pavel sunt cei mai apropiaţi apostoli ai lui Hristos. Ei se serbează în biserică, pe data de 29 august, în fiecare an. Sfântul Apostol Petru este unul dintre Cei 12 Apostoli ai lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel este Apostolul Neamurilor.

Succesiune apostolică

Succesiune apostolică este şirul neîntrerupt de hirotonii, care se fac în continuare, de-a lungul vremii şi care a început de la Apostoli. Apostolii au transmis Episcopilor şi preoţilor Harul cel Sfânt ce l-au primit de la Dumnezeu la Cincizecime. Aceştia la rândul lor l-au transmis altor episcopi şi preoţi. Fără succesiunea Apostolică nu ar avea nici un temei biserica noastră. Ar fi ca un pom uscat, care nu are seva venită din rădăcini.


Biserică apostolică

Biserica creştină este biserică apostolică pentru că harul sfinţitor şi învăţăturile ei sunt primite direct de la Apostoli. S-a păstrat, de-a lungul veacurilor o continuitate. Apostolii au hirotonit episcopi şi preoţi, care la rândul lor au transmis Harul cel Sfânt la alţi Episcopi şi preoţi.