Naşterea Sfantului Ioan Botezatorul

Naşterea Sfantului Ioan Botezatorul se serbează la 24 iunie. Denumirea populara a sărbătorii este Sânzîienele sau Drăgaica.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în urma rugăciunilor fierbinţi făcute către Dumnezeu de părinţii lui. Părinţii lui, Zaharia şi Elisabeta, erau oameni foarte credincioşi, cu multă dragoste de Dumnezeu. Duceau o viaţă sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, însă nu aveau copii. Zaharia, care era preot, în timpul unei slujbe pe care o săvârşea în biserică, a fost încredinţat de Dumnezeu că va avea un fiu. Pentru că el pe moment s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, i s-a spus că va rămâne mut până în ziua când se va naşte copilul. Chiar aşa a fost. Soţia lui, deşi era bătrână, a născut un băiat, pe care l-au numit Ioan.

Florii

Floriile, sau Duminica Floriilor, este sărbătoarea cu o duminică înainte de Paşte. Semnifică intrarea lui Hristos în oraşul Ierusalim. Oamenii îl întâmpină pe Hristos cu cinste şi cu bucurie. Ca semn de preţuire aveau în mâini ramuri înverzite şi flori.
Mulţimea credea că Domnul va fi ales ca Împărat pământesc. Dar El, Împăratul cel veşnic, venise pentru a pătimi de voie pentru oameni. Ca să-i facă pe ei moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor, unde este fericire veşnică, netrecătoare.

Schimbarea la Faţă

Schimbarea la Faţă a Domnului a fost văzută de  Apostolii Petru, Iacob şi Ioan, pe muntele Taborului. Au fost prezenţi acolo şi proorocii Moise şi Ilie, care vorbeau cu Mântuitorul. Aceasta s-a petrecut cu  puţin înainte de Patimile lui Hristos. A avut ca scop întărirea apostolilor în credinţa că Hristos este adevăratul Dumnezeu.
Iisus Hristos le-a descoperit lor, pentru căteva momente, o parte din Slava dumnezeirii Sale. Faţa Lui a strălucit ca soarele, cu o lumină puternică ce venea din interior . Chiar şi hainele îi devenise albe, strălucitoare. Tot atunci un nor luminos i-a învăluit şi un glas din cer s-a auzit zicând: “Acesta este Fiul Meu cel iubit, în care am binevoit; de El să ascultaţi”.
Evenimentul este sărbătorit în fiecare an la data de 6 august.

Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul

Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul se sărbătoreşte în fiecare an la data de 20 iunie.

Sfântul Ilie a trăit cu aproape 800 de ani înainte de Iisus Hristos.

Era fiul unui preot al Legii vechi, care locuia în cetatea Tesve, în Israel (de aceea se numeşte şi “Tesviteanul”).

A fost un profet evreu care a luptat împotriva idolatriei (cultului zeului Baal), impuse de regele Ahab. Îndruma oamenii spre cinstirea lui Dumnezeu. A dus o viaţă ascetică, de post aspru şi rugăciune neîncetată. A luptat cu multă râvnă împotriva păcatelor şi mai ales împotriva necredinţei poporului în Dumnezeu.

Minuni

  • La rugăciunea Sfântului Ilie s-a “încuiat” cerul şi nu a plouat 3 ani şi 6 luni, ca pedeapsă pentru poporul necredincios, care se închina la idoli. Apoi, tot la rugăciunea lui, s-a “descuiat” cerul, şi a plouat, după ani grei de secetă.

    Pentru viaţa lui sfântă, i-au fost împlinite toate rugăciunile. Deşi Dumnezeu, din mila sa pentru oameni, ar fi vrut să oprească mai repede seceta, totuşi nu a făcut-o decât în momentul când Sfântul a voit aceasta.

  • În timpul secetei,  corbi trimişi de Dumnezeu,  îi aduceau în fiecare zi hrană, în pustiul în care se afla.
  • Sfântul a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului. A înmulţit, prin rugăciune, pâinea şi uleiul din casa ei.
  • La rugăciunea lui s-a coborât foc din cer pe muntele Carmel şi a ars jertfa pregătită acolo, arătând şi prin această minune că Dumnezeul lui Ilie este cel adevărat, şi nu zeul Baal.
  • Sfântul Ilie a fost văzut şi la Schimbarea la faţă a lui Hristos.

Sfântul Ilie nu a murit, ci a fost ridicat la Cer într-un car de foc. El va veni iarăşi pe Pământ, la sfârşitul veacurilor, ca Înaintemergător la cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos.