Botezul lui Hristos

1. Botezul lui Hristos este Botezul cu care a fost botezat Hristos, de către Ioan.

2. Este denumirea botezului cu care creştinii se botează. Adică este botezul cu Duh Sfânt.
Duhul Sfânt care se coboară în timpul slujbei botezului, are putere de a ierta păcatul strămoşesc şi de a dărui sănătate şi ocrotire celui botezat.
Sufletele celor care mor nebotezaţi nu se pot mântui. De aceea botezul se face din pruncie.
Pentru situaţii grele, când pruncul este în pericol de a muri, se poate face un botez de necesitate.

Botez de necesitate

Botez de necesitate se face în situaţia când copilul este în pericol de moarte. Poate fi făcut chiar şi imediat după naştere.
În acest caz, pruncul poate fi botezat de orice creştin, nu numai de preot.
Copilul se stropeşte cu apă, (pe cap) în numele Sfintei Treimi şi i se pune un nume.
Adică se spune: “Se botează robul lui Dumnezeu Ioan” şi imediat se stropeşte o dată cu apă (sau dacă avem, chiar cu aghiasmă) şi în acest timp se rostesc cuvintele “În numele Tatălui“. Când se stropeşte imediat a doua oară se spune “şi al Fiului“, iar la a treia stropire se continuă spunând “şi al Sfântului Duh“.

Dacă botezul a fost făcut de un mirean, se va anunţa cu prima ocazie un preot, pentru a completa acest botez, după rânduiala cuvenită.