Botezul lui Hristos

1. Botezul lui Hristos este Botezul cu care a fost botezat Hristos, de către Ioan.

2. Este denumirea botezului cu care creştinii se botează. Adică este botezul cu Duh Sfânt.
Duhul Sfânt care se coboară în timpul slujbei botezului, are putere de a ierta păcatul strămoşesc şi de a dărui sănătate şi ocrotire celui botezat.
Sufletele celor care mor nebotezaţi nu se pot mântui. De aceea botezul se face din pruncie.
Pentru situaţii grele, când pruncul este în pericol de a muri, se poate face un botez de necesitate.

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul a avut marea cinste de la Dumnezeu de a-l boteza pe Iisus Hristos.
Printre oamenii care au venit la râul Iordan să se boteze, Ioan l-a recunoscut pe Hristos. Căci i se descoperise mai inainte de către Dumnezeu, că acela peste care se va coborâ Duhul Sfânt ca un porumbel alb, acela este Fiul lui Dumnezeu.

El a botezat cu botezul pocăinţei, iar Iisus Hristos avea să boteze cu Duhul Sfânt.
Însuşi Ioan spunea “va veni după mine cel care este mai mare decât mine şi căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei. El va boteza cu Duh Sfânt.”

Sfântul Ioan a pregătit calea Domnului, întorcând pe mulţi oameni la credinţă şi la recunoaşterea lui Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu.
El cheamă oamenii la mărturisirea păcatelor în scopul conştientizării lor şi a căinţei pentru acestea. Însă nu el era cel care putea să şi ierte păcatele, ci Mântuitorul Hristos, după Patima şi Învierea Sa.

Prin viaţa lui sfântă şi cu aspre nevoinţe, prin credinţa lui şi dragostea către Hristos, el avea puterea de la Dumnezeu de a lumina sufletele oamenilor.
El era o făclie de lumină, un exemplu viu pentru cei din jurul său.

El îndemna pe oameni nu numai la pocăinţă şi la apropiere de Dumnezeu, dar şi la milostenie faţă de cei aflaţi în lipsă şi suferinţă. El spune că cel care are două haine să dea şi celui ce nu are. Adică ne îndeamnă să ajutăm din prinosul bunurilor nostre şi pe cei lipsiţi.

Serbarea Sfântului Ioan Botezătorul se face imediat după Bobotează, adică pe 7 ianuarie, având legătură cu aceasta.

Botez de necesitate

Botez de necesitate se face în situaţia când copilul este în pericol de moarte. Poate fi făcut chiar şi imediat după naştere.
În acest caz, pruncul poate fi botezat de orice creştin, nu numai de preot.
Copilul se stropeşte cu apă, (pe cap) în numele Sfintei Treimi şi i se pune un nume.
Adică se spune: “Se botează robul lui Dumnezeu Ioan” şi imediat se stropeşte o dată cu apă (sau dacă avem, chiar cu aghiasmă) şi în acest timp se rostesc cuvintele “În numele Tatălui“. Când se stropeşte imediat a doua oară se spune “şi al Fiului“, iar la a treia stropire se continuă spunând “şi al Sfântului Duh“.

Dacă botezul a fost făcut de un mirean, se va anunţa cu prima ocazie un preot, pentru a completa acest botez, după rânduiala cuvenită.