Aghiazma

Aghiazma (aghiasma) înseamnă apă sfinţită . Apa respectivă se sfinţeşte prin coborârea Duhului Sfânt invocat de către preoţi. Există rugăciuni speciale pe care preotul le face în acest scop.
Aghiazma este de două feluri:
1. Aghiazmă mică
2. Aghiazmă mare.

Aghiasma mică se poate bea zilnic de orice credincios, după anafură, înainte de a mânca. Prin stropire, se foloseşte şi la sfinţirea credincioşilor sau a caselor acestora.
Aghiasma mare este apa sfinţită în ziua de Bobotează (sau în Ajunul Bobotezei). Se poate consuma doar în anumite zile.

Rugăciunea

Rugăciunea înseamnă vorbirea omului cu Dumnezeu.
Ea poate fi de cerere, de mulţumire sau de laudă.
Ne putem exprima prin cuvintele noastre proprii, sau putem citi din cărţi de rugăciuni.
Ne putem ruga cu voce tare, sau în gând, înălţând mintea noastră la Dumnezeu.
Atunci când cuvintele rugăciunii pătrund şi inima, rugăciunea devine mai puternică.
Ne rugăm uneori individual, alteori în grup, sub oblăduirea unui preot, în biserică.
Ne putem ruga oricând şi în orice împrejurare.
Rugăciunea adevărată este cea făcută în numele Sfintei Treimi.
Credincioşii se roagă către Hristos, către Maica Domnului, către sfinţi şi către toate sfintele Puteri Cereşti.
Sfinţii sunt mijlocitorii noştri către Dumnezeu.
Când ne rugăm trebuie să fim împăcaţi cu semenii noştri, să îi iertăm, pentru a avea pace în suflet.

Posibilitatea de fi în comuniune cu Hristos este un mare dar dat de Dumnezeu oamenilor şi o mare cinste.