Menor

Menor este sfeșnicul cu 7 brațe, care se află în altarul bisericii creștin-ortodoxe. Semnifică cele 7 daruri ale Duhului Sfânt.

Icos

Orice acatist este format din 12 părți. Fiecare parte este formată dintr-un condac, urmat de un icos. Icosul este mai detaliat decât condacul. În orice icos apare de mai multe ori expresia “Bucură-te!”.

Icosul se poate cânta sau se poate rosti ca o rugăciune.

In icos sunt prezentate momente importante din viața sfântului respectiv.

Hristos s-a Înălțat

“Hristos s-a Înălțat” este formula de salut, între creștinii ortodocși, în perioada de la Înălțarea Domnului până la Odovania Praznicului Înălțării.

La aceasta se răspunde: “Adevărat s-a Înălțat”. Se referă la Înălțarea Domnului Hristos de la Pământ la Cer, care a avut loc la 40 de zile după Înviere.

Lumina neapropiată

Lumina neapropiată este lumina cu care este învăluit Hristos la schimbarea la față. Prin aceasta s-a făcut apropiat nouă. Lumina lui Hristos, atât cât o putem noi vedea, coboară din cer, la Ierusalim, de Paște. Este o lumină blândă, accesibilă și muritorilor de rând.

Bucuria Învierii

Bucuria Învierii este bucuria pe care orice creștin ortodox o are, știind că, după răstignire, Hristos a înviat din morți. El ne-a deschis calea către Împărăția Cerurilor, unde este fericirea veșnică. Cine crede în Hristos are bucuria de a fi cu el atât în lume, cât și în Veșnicie.

Nepomenitorii

Nepomenitorii sunt creștinii care nu vor să pomenească la slujbe pe ierarhi și nu participă la slujbele unde sunt ierarhi. Ei consideră că respectivii ierarhi nu merită a fi pomeniți deoarece sunt eretici. Dar, orice ierarh are totdeauna harul Duhului Sfânt atâta timp cât nu este caterisit.