Camila

Cuvântul apare folosit în Evanghelie:

“mai lesne este a trece camila prin urechile acului, decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu.” (Evanghelia după Marcu, Cap 10)

Camila este o sfoară groasă cu care se legau corăbiile de ţărm.

Duminica Tomii

Duminica Tomii este a doua duminică după Paşti.
În pericopa evanghelică din această zi se arată îndoiala în credinţă a lui Toma, unul dintre cei 12 ucenici ai Mântuitorului. Acesta nu a crezut că Hristos a înviat, până când nu  a pipăit rănile cuielor şi coasta Lui.

Iisus i-a zis:  “Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!”   (Ev. Ioan XX, 19-31).

Evanghelii apocrife

Evanghelii apocrife sunt cărţi care prezintă într-un mod denaturat Evangeheliile adevărate.
Autorii lor încearcă să prezinte evenimentele într-o formă misterioasă şi ascunsă, ajungând chiar la erori grave.
Evangheliile apocrife nu sunt recunoscute de Biserica ortodoxă.