Iisus Hristos

Iisus Hristos este fiul lui Dumnezeu şi fiul Fecioarei Maria.

Prin naşterea Sa, el vine să refacă legătura iubirii dintre om şi Dumnezeu, legătură ruptă prin păcate. El a răscumpărat, prin jertfa Sa, păcatul strămoşesc (făcut de Adam). Prin moartea şi Învierea Lui oamenii sunt scoşi din robia păcatelor, iar cei morţi, din robia iadului. Oricine îi va urma Lui, oricine se va Împărtăşi cu El, va putea să dobândească viaţa veşnică şi fericită.

Iisus Hristos s-a născut om din Fecioara Maria, dar a fost conceput fără tată pământesc. Prin puterea Duhului Sfânt trimis de Dumnezeu (care pe toate le-a creat la început numai prin cuvânt), a fost zămislit în pântecele Fecioarei Maria, pruncul Iisus. El s-a născut ca om (ca fiul Fecioarei), dar şi ca Dumnezeu în acelaşi timp, căci este fiul lui Dumnezeu. El este născut “din tată(ceresc) fără mamă şi din mamă fără de tată”.

Iisus Hristos s-a născut din cea mai curată fecioară, plăcută lui Dumnezeu prin viaţa ei sfântă. Nu se putea naşte altfel, fiind El izvorul sfinţeniei şi al bunătăţii.