Duminica Tomii

Duminica Tomii este a doua duminică după Paşti.
În pericopa evanghelică din această zi se arată îndoiala în credinţă a lui Toma, unul dintre cei 12 ucenici ai Mântuitorului. Acesta nu a crezut că Hristos a înviat, până când nu  a pipăit rănile cuielor şi coasta Lui.

Iisus i-a zis:  “Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!”   (Ev. Ioan XX, 19-31).

Hristos a Înviat!

1.  Hristos a Înviat! – este adevărul de credinţă mărturisit de Biserica Creştin-Ortodoxă.
2.  Hristos a Înviat!
este salutul bisericesc care se spune începând de la Înviere până la Înălţare.