Duminica Tomii

Duminica Tomii este a doua duminică după Paşti.
În pericopa evanghelică din această zi se arată îndoiala în credinţă a lui Toma, unul dintre cei 12 ucenici ai Mântuitorului. Acesta nu a crezut că Hristos a înviat, până când nu  a pipăit rănile cuielor şi coasta Lui.

Iisus i-a zis:  “Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!”   (Ev. Ioan XX, 19-31).

Hristos a Înviat!

1.  Hristos a Înviat! – este adevărul de credinţă mărturisit de Biserica Creştin-Ortodoxă.
2.  Hristos a Înviat!
este salutul bisericesc care se spune începând de la Înviere până la Înălţare.

Pilda celor zece fecioare

Dintre aceste fecioare, cinci sunt înţelepte, iar cinci nebune.

Fecioarele înţelepte au candelele aprinse cu untelemnul faptelor bune. Ele sunt pregătite pentru a doua venire a lui Hristos.

Feciorele înţelepte reprezintă Biserica cea curată a lui Hristos.