Akedia

Akedia înseamnă stare de tristeţe şi descurajare, de lehamite.
Akedia provoacă moleşeală duhovnicească.

Anaforaua

Anaforaua este rugăciunea centrală a Liturghiei, care începe imediat după Crez, atunci când se dă îndemnul “Sus să avem inimile!”
Anaforaua este rostită de preot în Altar, cu voce tare sau în gând. Preotul face rugăciuni speciale de mulţumire şi de cerere pentru toţi credincioşii vii şi adormiţi. Dintre acestea cea mai importantă este rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt peste Cinstitele Daruri, în scopul prefacerii lor în Trupul şi Sângele lui Hristos.

Arianismul

Arianismul este o erezie care a fost introdusă de Arie, în secolul al IV-lea. Arie nu recunoştea dumnezeirea lui Hristos, ci considera doar că este un om genial.
Această erezie a fost combătută şi înlăturată prin hotărârea Sfinţilor Părinţi, la Sinodul ecumenic de la Niceea.