Bunavestire

Bunavestire este o sărbătoare închinată Maicii Domnului.
Arhanghelul Gavriil îi aduce Fecioarei Maria vestea cea bună că va naşte pe Fiul lui Dumnezeu.
Este începutul mântuirii neamului omenesc.
Arhanghelul o încredinţează că zămislirea pruncului se va face prin puterea Duhului Sfânt, care se va coborî peste ea, păstrându-se astfel fecioria Mariei.
Această sărbătoare se mai numeşte Blagoveştenie. Este în Postul Paştelui, pe 25 martie.

Boboteaza

Boboteaza înseamnă Botezul Domnului Hristos. El a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul la râul Iordan.
Iisus Hristos a îngăduit să fie botezat, deşi era fără de păcat.
A primit botezul pocăinţei, pentru a ne da pildă de smerenie şi ascultare faţă de Dumnezeu. Este un îndemn pentru orice om de a merge la mărturisire la preot, chiar dacă se consideră fără de păcat.

În timp ce se boteza Hristos, s-au deschis cerurile şi s-a pogorât peste El Duhul Sfânt, ca un porumbel alb, iar un glas din cer s-a auzit zicând:
“Acesta este Fiul meu întru care am binevoit!”
Prin această arătare sfântă, Dumnezeu vrea să întărească în oameni convingerea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

Sunt prezente aici persoanele Sfintei Treimi: Fiul se botează în Iordan de către Ioan, Duhul Sfânt se coboară asupra lui Iisus în chip de porumbel, iar Tatăl din cer îl declară ca fiind Fiul Său.

După slujba Sfintei Liturghii, se face slujba de sfinţire a apei şi de transformare în Aghiazmă Mare.

În perioada praznicului Bobotezei (începând din ajunul Bobotezei, până la Odovanie), orice creştin poate bea Aghiazmă mare.

Botez de necesitate

Botez de necesitate se face în situaţia când copilul este în pericol de moarte. Poate fi făcut chiar şi imediat după naştere.
În acest caz, pruncul poate fi botezat de orice creştin, nu numai de preot.
Copilul se stropeşte cu apă, (pe cap) în numele Sfintei Treimi şi i se pune un nume.
Adică se spune: “Se botează robul lui Dumnezeu Ioan” şi imediat se stropeşte o dată cu apă (sau dacă avem, chiar cu aghiasmă) şi în acest timp se rostesc cuvintele “În numele Tatălui“. Când se stropeşte imediat a doua oară se spune “şi al Fiului“, iar la a treia stropire se continuă spunând “şi al Sfântului Duh“.

Dacă botezul a fost făcut de un mirean, se va anunţa cu prima ocazie un preot, pentru a completa acest botez, după rânduiala cuvenită.

Botez

Botezul se face de obicei la 40 de zile după naşterea copilului. Se face prin intermediul preotului, în biserică.  Este una dintre cele şapte Taine ale bisericii.
La botez copilul primeşte un înger păzitor.
Prin botez ne spălăm de păcatul strămoşesc.
Imediat după botez se face şi Mirungerea.
Preotul unge copilul cu Marele Mir, rostind cuvintele “Pecetea darului Duhului Sfânt”.
În cazuri de execepţie se poate face un botez de necesitate.

Biserică apostolică

Biserica creştină este biserică apostolică pentru că harul sfinţitor şi învăţăturile ei sunt primite direct de la Apostoli. S-a păstrat, de-a lungul veacurilor o continuitate. Apostolii au hirotonit episcopi şi preoţi, care la rândul lor au transmis Harul cel Sfânt la alţi Episcopi şi preoţi.

Blagoslovenie

Blagoslovenie înseamnă binecuvântare dată de Dumnezeu oamenilor. Aceasta este dată credincioşilor prin intermediul preoţilor.