Camila

Cuvântul apare folosit în Evanghelie:

“mai lesne este a trece camila prin urechile acului, decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu.” (Evanghelia după Marcu, Cap 10)

Camila este o sfoară groasă cu care se legau corăbiile de ţărm.

Cântarea treptelor

Cântarea treptelor este redată în Catisma 18 din Psaltire.
Se cânta (de către două grupe de cântăreţi) pe cele 15 trepte ale Templului din Ierusalim.