Caterisire

Caterisire înseamnă luarea dreptului unui preot de a mai sluji, din cauza unor abateri grave săvârşite de el.
Caterisirea se hotărăşte de către Sinodul Bisericii.
Preotul caterisit nu pierde harul preoţiei, cu toate că nu mai poate sluji.