Cetele Îngereşti

Cetele Îngereşti (Cetele Cereşti) sunt sfintele, fără de trup, Puteri cereşti.
După felul slujirii lor acestea sunt:

  1. Scaune
  2. Domnii
  3. Începătorii
  4. Stăpânii
  5. Puteri
  6. Heruvimi
  7. Serafimi
  8. Arhangheli
  9. Îngeri