Cult

Cult înseamnă manifestările exterioare ale religiei. Există, spre exemplu, în ordine alfabetică:

 • cultul catolic
 • cultul mahomedan
 • cultul mozaic
 • cultul ortodox
 • cultul protestant

Cetele Îngereşti

Cetele Îngereşti (Cetele Cereşti) sunt sfintele, fără de trup, Puteri cereşti.
După felul slujirii lor acestea sunt:

 1. Scaune
 2. Domnii
 3. Începătorii
 4. Stăpânii
 5. Puteri
 6. Heruvimi
 7. Serafimi
 8. Arhangheli
 9. Îngeri