Sfanta Filofteia

Sfânta Muceniţă Filofteia (Filoteea) se sărbătoreşte la 7 decembrie.
Filofteia a fost o copilă credinciosă, orfană de mamă. Cu toate că mama sa vitregă o prigonea, fecioara ajuta în ascuns pe oamenii nevoiaşi. A fost ucisă cu barda de tatăl ei, pe când ea dădea milostenie la săraci.

Trupul său mort a fost înconjurat de o lumină cerească strălucitoare. Iar greutatea lui era atât de mare încât nu a putut fi ridicat de la pământ. Episcopul şi preoţii care venise au început să rostească numele mai multor mânăstiri din zonă. Abia când s-a rostit numele bisericii de la Curtea de Argeş, corpul ei a devenit dintr-o dată foarte uşor. Atunci toţi au înţeles că acolo a fost voia sfintei ca să meargă. Moaştele ei se află şi astăzi la mânăstirea Curtea de Argeş.

Sfânta Muceniţă Filofteea

Sfânta Muceniţă Filofteea a fost o fecioară foarte milostivă şi credincioasă. Rămasă orfană de mică, a suferit multe prigoniri din partea mamei vitrege, pe care le-a răbdat, fără cârtire. A fost ucisă de tatăl ei, om rău şi necredincios, care nu suporta să o vadă dând milostenie la săraci.

Atunci când a fost omorâtă a avut loc o minune, căci trupul ei cel sfânt a fost înconjurat de o puternică lumină cerească. Ea nu a putut fi ridicată de la pământ, până când nu i s-a promis că vor fi duse sfintele sale moaşte la Mânăstirea Curtea de Argeş.

Sfintele sale moaşte sunt făcătoare de minuni. Ea mijloceşte pentru toţi cei aflaţi în suferinţe şi necazuri. Rugăciunile ei sunt bineprimite de Dumnezeu.

Filocalia

Filocalia este o culegere de scrieri ortodoxe ale unor Sfinţi Părinţi ai bisericii. Are 12 volume. Cuprinde multe sfaturi şi îndemnuri pentru o viaţă cât mai curată şi desăvârşită.

Filocalia înseamnă şi iubirea de frumos, a frumuseţii duhovniceşti.

 

Fraţi

1.  Fraţi înseamnă persoane care au aceeaşi părinţi.

2.  Fraţi pot fi consideraţi toţi oamenii care au acelaşi Tată ceresc, adică pe Dumnezeu.

Fericirile

Fericirile sunt nouă virtuţi care îi pot asigura omului fericirea veşnică. Ele nu sunt nişte porunci, dar ne dau un îndemn spre desăvârşirea morală. Au fost rostite de însuşi Hristos, în Predica de pe Munte.

Fiu

Fiu al lui Dumnezeu este fiecare creştin care împlineşte poruncile Sale.