Grigorie Teologul

Sfântul Grigorie Teologul (sau Cuvântătorul de Dumnezeu) este unul dintre cei Trei mari Ierarhi ai lumii.
S-a născut la Azianz, în vecinătatea cetăţii Nazians. De aceea se mai numeşte Grigorie de Nazians.
A fost un om cultivat şi înduhovnicit.
Prin scrierile sale a luptat împotriva ereziei lui Arie.
O parte din sfintele sale moaşte se află la mânăstirea Slatina, din judeţul Suceava.

Glasuri

Glasurile sunt modurile de cântare ale muzicii bisericeşti.
Există patru Glasuri principale: Glasul I, Glasul al II-lea, Glasul al III-lea şi Glasul al IV-lea şi alte patru care derivă din acestea (V, VI, VII, VIII).
Fiecare glas are o formă melodică specifică, care aduce în suflet o anumită dispoziţie.

Grigorie Decapolitul

Sfântul Grigorie Decapolitul a fost un călugăr preot, care a dus o viaţă ascetică. A săvârşit multe vindecări şi alte minuni prin rugăciune către Hristos. A luptat cu râvnă contra iconoclasmului, de aceea a îndurat multe persecuţii. A îndrumat pe mulţi oameni pe calea credinţei, a vieţii curate şi bineplăcute lui Dumnezeu.
Moaştele sale se află la mânăstirea Bistriţa, din judeţul Vâlcea şi sunt făcătoare de multe minuni.
Se prăznuieşte la 20 noiembrie.

Gheena

Gheenă înseamnă iad, adică loc de suferinţă pentru cei care nu au ascultat de Dumnezeu.

Sfântul mucenic Gheorghe

Sfântul mucenic Gheorghe a mărturisit pe Hristos cu preţul vieţii lui. Moaştele sale se află în oraşul Lida. O mică parte a fost adusă şi la Roma, în biserica ce-i poartă numele.

El a fost la început ostaş împărătesc în oastea împăratului Diocleţian. Pentru că nu a vrut să se închine la idoli, ci a mărturisit că este creştin, a fost supus la chinuri cumplite. Dar rămânând nevătămat, prin darul lui Hristos şi nereuşind să îl omoare, a fost ucis cu sabia.
El multe munci a răbdat de la păgînii care-l sileau să se lepede de Hristos, dar cu vitejie pe toate răbdîndu-le şi bine săvîrşindu-şi mărturisirea numelui lui Hristos, a luat dar de la Dumnezeu ca să facă semne şi minuni.

Glasuri

Glasurile sunt cântări specifice ortodoxiei. Se cântă de obicei în biserică de un cântăreţ sau în cor. Există opt tonuri diferite.