Harisma

Harismă înseamnă un dar deosebit primit de către un om, de la Duhul Sfânt.

Persoanele harismatice fac lucrător Harul lui Dumnezeu în viața oamenilor.

Acestea sunt persoane care și-au acordat voia proprie cu voia lui Dumnezeu. Ei au o viață sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu.

Hristos a Înviat!

1.  Hristos a Înviat! – este adevărul de credinţă mărturisit de Biserica Creştin-Ortodoxă.
2.  Hristos a Înviat!
este salutul bisericesc care se spune începând de la Înviere până la Înălţare.

Habotnic

Habotnic este creştinul care vrea să respecte cu rigurozitate poruncile dumnezeeşti, dar fără dreaptă socoteală, şi fără a cere sfat duhovnicului.

Hrană uscată

Hrană uscată înseamnă pâine uscată, sau cel mult înmuiată puţin în apă (eventual cu un strop de  sare şi oţet).
Aceasta este hrana pustnicilor şi călugărilor sporiţi duhovniceşte, care ajutaţi de harul divin, au puterea de a ţine un post atât de aspru, fără să se îmbolnăvească.
Ei mănâncă, mai ales în perioadele de post, doar această hrană, luată câte puţin, o dată pe zi .

Harţi

Harţi înseamnă că nu se mănâncă de post în ziua respectivă.
Este specificat în calendarul bisericesc ortodox.

Heruvicul

Heruvicul este cântarea din timpul Sfintei Liturghii, care se intonează după citirea Evangheliei, înainte de ieşirea cu Sfintele Daruri.

Cuvintele cântării sunt:”Noi, care pe Heruvimi cu taină închipuim, şi Făcătoarei de viaţă Treimi întreit sfântă, cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm.”

Aceasta ne pregăteşte pentru momentul deosebit care urmează. Ne îndeamnă să lepădăm(adică să înlăturăm) toate grijile lumeşti şi să avem cugetul curat, smerenie şi dragoste sfântă către Dumnezeu, ca şi Heruvimii. Ei slăvesc neîncetat Sfânta Treime în cântări de laudă, cu o dragoste arzătoare.

Hram

Hram la o biserică înseamnă sărbătorirea Sfântului ocrotitor al acelei biserici.