Lumina de la Ierusalim

Lumina de la Ierusalim se coboară din cer, deasupra mormântului lui Hristos, în timpul slujbei Vecerniei, de Înviere. Lumina este un foc care, dacă îl atingi, nu te arde în primele minute. Lumina sfântă se coboară în fiecare an la creştinii ortodocşi.

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite se săvârşeşte mai ales în Postul Paştelui. Are loc în timpul săptămânii, de obicei seara, pentru a da posibilitate creştinilor care vor să se împărtăşească, să ajuneze.
La această Liturghie creştinii se împărtăşesc cu Sfintele Daruri care au fost deja (mai înainte) sfinţite la Liturgha săvârşită în duminica respectivă.
În perioada Postului Mare, duminica se săvârşeşte Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, iar sâmbăta Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur.
Slujba Liturghiei darurilor mai înainte sfinţite este compusă (în mare parte) de Sfântul Grigorie Dialogul (episcop al Romei).
Ea este împletită cu slujba Vecerniei.
Momentul cel mai important la această Liturghie este Ieşirea cu Sfintele Daruri, pentru că în potir se află deja Trupul şi Sângele lui Hristos. Preotul iese cu Sfintele Daruri din altar, în faţa credincioşilor. Este un moment solemn în care trebuie să ne rugăm în taină lui Hristos, care este viu, prezent lângă noi, chiar cu trupul  şi sângele său.

Legea iubirii

Legea iubirii este legea adusă în lume de Hristos. El ne cere să ne iubim unii pe alţii cu o dragoste sfântă, să-i iubim chiar şi pe vrăjmaşii noştri. Ne îndeamnă să răsplătim răul cu bine, să fim îngăduitori faţă de semenii noştri, să iertăm mereu pe cei care ne-au greşit.
Hristos a iertat chiar pe cei care l-au chinuit şi l-au răstignit, deşi avea putere să-i înfrunte şi să-i pedepsească, fiind însuşi Dumnezeu.
Chiar dacă uneori pare greu de îndeplinit această lege, dacă noi vrem şi vom încerca,  Dumnezeu ne va ajuta mai departe. Iubind pe cei din jurul nostru, vom afla pace şi bucurie în suflet.

Legea Nouă

Legea Nouă este legea adusă în lume de Mântuitorul Hristos, adică legea iertării şi a dragostei sfinte între oameni. Învăţăturile Lui se găsesc scrise în Noul Testament.

Lazăr

Dreptul Lazăr (din Betania) a fost un prieten apropiat al lui Hristos. La patru zile după ce a murit, a fost înviat de Hristos.