Mitropolit

Mitropolitul este episcopul unei metropole sau a unei regiuni. Este un rang superior,  subordonat numai Patriarhului.

Stilisti

Stiliştii sunt o grupare religioasă care nu se supune Hotârârii Sinodului Ecumenic de la Moscova din anul 1948.
Sinodul a stabilit ca toţi creştinii ortodocşi, atât cei de pe stil nou, cât şi cei de pe stil vechi, să serbeze Paştele la aceeaşi dată, realizându-se astfel unitatea frăţească între toate bisericile ortodoxe.

Mosii de toamna

Moşii de toamnă sunt în prima sâmbătă din luna noiembrie, de obicei în apropierea Postului Crăciunului.
În biserici se face Pomenirea morţilor.
Dimineaţa are loc Sfânta Liturghie, după care începe slujba Parastasului.
Se face pomenirea tuturor moşilor şi strămoşilor noştri adormiţi în dreapta credinţă, în nădejdea Învierii.
Este importantă în primul rând participarea noastră la slujbă (în linişte, cu atenţie şi cu credinţă), apoi pomelnicul pe care îl dăm preotului, cu numele de botez al celor morţi din familie.
De mult ajutor pentru iertarea sufletelor celor adormiţi este şi coliva, care se aduce la biserică, împreună cu o pâine şi puţin vin. Cei care au posibilitate, pot împărţi şi câteva pacheţele cu mâncare la cei săraci.

Mosi

1.   Moşi înseamnă moşii şi strămoşii noştri, trecuţi la cele veşnice.
2.   Moşi înseamnă şi zilele mai importante de pomenire a celor adormiţi, precum şi pomenile făcute pentru ei.
Zile de Moşi sunt:
Moşii de primăvară, Moşii de vară (în sâmbăta dinaintea Rusaliilor), Moşii de toamnă (în prima sâmbătă din luna noiembrie) şi Moşii de iarnă (înainte de duminica lăsatului sec de carne).

Morala crestina

Morala creştină este aplicarea în viaţa noastră a învăţăturilor şi îndemnurilor date de Mântuitorul Hristos.
Se referă la ceea ce trebuie să facă un creştin pentru a dobândi viaţa veşnică fericită. Adică să împlinească voia lui Dumnezeu pe pământ, aflându-se într-o permanentă comuniune cu El. Se mai referă la relaţiile pe care trebuie să le aibă cu semenii şi faţă de sine însuşi.
Morala creştină este lupta pentru dobândirea virtuţilor creştine.
Esenţa ei se poate vedea în viaţa plină de sfinţenie şi de iubire a Fiului lui Dumnezeu.