Mucenic

Mucenicii au fost oameni care l-au mărturisit pe Hristos chiar cu jertfa vieţii lor. Ei au renunţat la bogăţiile şi onorurile acestei lumi şi au suportat cele mai cumplite bătăi şi chinuri (din partea păgânilor), pentru mărturisirea credinţei în Hristos.

Mânăstire

Mânăstire înseamnă un ansamblu monahal format dintr-o biserică şi mai multe locuinţe, în care locuiesc călugări sau maici.

Exemple de mânăstiri : Voroneţ, Văratic, Putna, Nicula, Sâmbăta de Jos, etc.

Mântuire

Mântuire înseamnă dobândirea unui loc în Rai. Dumnezeu mântuieşte pe oameni doar dacă ei voiesc şi acceptă conlucrarea lor cu Dumnezeu. Aceasta se face prin acceptarea voinţei divine şi efortul personal de a o îndeplini.

Mântuire mai înseamnă curăţire de păcate, izbăvire de rele.

Maslu

Maslu face parte din cele 7 Taine ale bisericii. Slujba Maslului se face de obicei în biserică, în prezenţa a cel puţin doi preoţi. Se fac rugăciuni speciale pentru iertarea păcatelor şi pentru vindecarea oamenilor bolnavi. Este bine ca cei bolnavi să fie spovediţi.