Naos

Naos este porţiunea din biserică situată la intrare. La unele lăcaşuri este delimitată de primul rând de stâlpi.

Numele celor 70 de Apostoli

Cei 70 de Apostoli, la care s-au mai adăugat câţiva, sunt:

Acvila, Agav, Ahaic, Alfeu, Amplia, Anania, Andronic, Apelie, Apfia, Apollo, Arhip, Aristarh, Aristobul, Artema, Asincrit, Barnaba, Carp, Chesarie, Chifa, Clement, Cleopa, Crescent, Crisp, Cvadrat, Cvart, Epafrodit, Epenet, Erast, Ermie, Ermis, Evod, Filimon, Filip, Filolog, Fortunat, Gaie, Iacov, Iason, Irodian, Iunia, Iust, Lin, Luca Evanghelistul, Luchie, Marcu Evanghelistul, Narcis, Natanail, Nicanor, Olimp, Onisifor, Onisim, Parmena, Patrova, Priscila, Prohor, Pudens, Rodion, Ruf, Sila, Silvan, Simeon, Sosipatru, Sostene, Stahie, Ştefan Întâiul-mucenic, Tadeu, Terpne, Tertie, Tihic, Timon, Timotei, Tit, Trofim, Urban, Zaheu, şi Zina.

Sfântul Nectarie

Sfântul Nectarie este din Grecia. Sfintele lui moaşte se află în Insula Eghina şi sunt vindecătoare de orice boli, mai ales de cancer. Există o părticică din sfintele moaşte şi în Bucureşti, la Mânăstirea Radu-Vodă. Mulţi oameni, au dat mărturie scrisă despre vindecările minunate şi ajutorul pe care l-au primit de la acest mare sfânt.

Se serbează în fiecare an la data de 9 noiembrie.