Raiul

Raiul este locul cel mai fericit care a fost pregătit de Dumnezeu, încă de la începutul lumii, special pentru oameni.
Dar din cauza neascultării primilor oameni, Adam şi Eva, aceştia au fost alungaţi din Rai.
Păcatul lor a fost iertat doar prin Jertfa pe cruce a Mântuitorului Hristos. Odată cu Învierea Lui din morţi, au fost eliberaţi din legăturile morţii şi toţi drepţii care au trăit până atunci.
Orice om care ascultă de Hristos şi trăieşte cu Hristos poate ajunge, după moartea trupească, în viaţa veşnică fericită din Rai.

Rastignire

Răstignire înseamnă omorâre a unui om, prin ţintuirea lui de un lemn. Aceasta se facea mai ales în vremea romanilor. Avea ca scop atât umilirea condamnaţilor la moarte, dar mai ales chinuirea lor cât mai mare. Iisus Hristos a fost răstignit pe o cruce de lemn şi a murit în chinuri groaznice.

Rusalii

Rusaliile reprezintă sărbătoarea creştină în care se prăznuieşte pogorârea Sfântului Duh.
În a 50-a zi de la Învierea lui Hristos, Sfântul Duh s-a coborât din Cer, sub forma unor limbi de foc.

Duhul Sfânt s-a pogorât peste cei 12 Apostoli şi peste Maica Domnului, care se rugau în biserică. Aceştia, la rândul lor l-au transmis episcopilor şi preoţilor.

Apostolii au primit darul de a propovădui cu putere învăţătura lui Hristos la toate neamurile. Tot atunci au primit darul vorbirii în diferitele limbi ale lumii de atunci, pentru a putea fi uşor înţeleşi de oamenii din toată lumea. Prin ei, mii de oameni s-au întors la credinţa creştină şi s-au botezat.

Rusaliile reprezintă ziua întemeierii bisericii creştin-ortodoxe. Toate Tainele din această biserică se fac prin puterea sfinţitoare şi de viaţă dătătoare a Sfântului Duh.

Sărbătoarea Rusaliilor nu are o dată fixă, este duminică, în a 10-a zi de la Înălţarea Domnului.

Rugăciunea

Rugăciunea înseamnă vorbirea omului cu Dumnezeu.
Ea poate fi de cerere, de mulţumire sau de laudă.
Ne putem exprima prin cuvintele noastre proprii, sau putem citi din cărţi de rugăciuni.
Ne putem ruga cu voce tare, sau în gând, înălţând mintea noastră la Dumnezeu.
Atunci când cuvintele rugăciunii pătrund şi inima, rugăciunea devine mai puternică.
Ne rugăm uneori individual, alteori în grup, sub oblăduirea unui preot, în biserică.
Ne putem ruga oricând şi în orice împrejurare.
Rugăciunea adevărată este cea făcută în numele Sfintei Treimi.
Credincioşii se roagă către Hristos, către Maica Domnului, către sfinţi şi către toate sfintele Puteri Cereşti.
Sfinţii sunt mijlocitorii noştri către Dumnezeu.
Când ne rugăm trebuie să fim împăcaţi cu semenii noştri, să îi iertăm, pentru a avea pace în suflet.

Posibilitatea de fi în comuniune cu Hristos este un mare dar dat de Dumnezeu oamenilor şi o mare cinste.