Triodul

1. Triodul este perioada de pregătire în vederea sărbătorii Paştelui.
Triodul începe cu trei săptămâni înainte de Postul Mare, adică din Duminica Vameşului şi Fariseului, până în Sâmbăta Mare.

2. Triodul este denumirea cărţii care conţine slujbe specifice perioadei Triodului.

Sfantul Trifon

Tânărul Trifon avea multă credinţă în Hristos şi ducea o viaţă curată şi sfântă. Astfel a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni.
Prin rugăciune, el vindeca diferite boli şi ajuta pe semenii săi  în multe situaţii grele. Nu cerea nici o răsplată, decât îndemna oamenii să vină la credinţa în Hristos.

Într-un an a oprit invazia lăcustelor care nimiceau grădinile şi culturile . Pentru aceasta este socotit ocrotitorul grădinilor, a livezilor şi aducătorul recoltelor mănoase.
Pe 1 februarie, ziua prăznuirii sale, credincioşii aduc la biserică fructe, legume şi seminţe pentru a fi sfinţite şi binecuvântate de preot.

Pentru mărturisirea credinţei în Hristos, a fost supus la chinuri cumplite, de către necredinciosul împărat Decius. A suferit moarte mucenicească. Sfintele sale moaşte se află acum la Roma.