Troita

Troiţa este o cruce din lemn sau din piatră, înaltă de aproximativ 1m, înconjurată cu un gărduleţ. Lângă acea cruce sunt aşezate icoane şi flori. Se află de obicei la răspântii de drumuri.

Toiag

Toiag înseamnă baston de obici pentru  folosit pentru spijin la mers, sau ca mijloc de apărare.

În anumite situaţii poate simboliza demnitatea sau autoritatea persoanei care îl poartă.

Tămâie

Tămâia este substanţă obţinută din răşina aromată a unor arbori. Prin ardere, produce un fum cu miros aromat. Se foloseşte în practica slujbelor religioase.

Tablele Legii

Tablele Legii sunt cele două lespezi de piatră pe care au fost scrise de Dumnezeu Cele zece porunci. Acestea i-au fost date lui Moise, pe muntele Sinai, pentru a le transmite oamenilor.

Trisaghion

Trisaghion este Imnul închinat Sfintei Treimi : “Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi”.

Toaca

Toaca este scândură de lemn în care se bate ritmic pentru a se anunţa începutul slujbelor religioase.